Welke impact heeft handelsakkoord CETA op de Belgische landbouw?

Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)

Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) is een handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada.

In dit akkoord zijn afspraken vastgelegd rond de afbouw van invoerheffingen en rond het respecteren van elkaars normen en standaarden.

De procedure liep allerminst van een leien dakje, terwijl er voor de landbouwsector heel wat op het spel staat. De leden van het Belgisch Ketenoverleg voor de agrovoeding roepen dan ook op om de handelsakkoorden tussen de EU en Canada zo vlug mogelijk te tekenen.

CETA is voor Boerenbond een evenwichtig handelsakkoord dat heel wat kansen biedt voor de Belgische land- en tuinbouwsector, die vooral op de export gericht zijn.

Deze week waren alle ogen gericht op Wallonië en Brussel, omdat ze in extremis de Belgische regering geen toestemming wilden geven om het CETA-verdrag tussen Europa en Canada te ondertekenen. Ze gebruiken niet altijd even correcte argumenten om deze weigering te rechtvaardigen. De angst voor de bedreiging die zo’n akkoord zou kunnen inhouden werd extra in de verf gezet, terwijl niemand erin slaagde om de onmiskenbare voordelen van het akkoord aan te geven. Daarom zetten wij hier de harde feiten uit het CETA-akkoord op een rij.

CETA is een handelsakkoord van de tweede generatie, dat vooral afspraken maakt over hoe om te gaan met elkaars normen en standaarden, naast de gebruikelijke afspraken over de verdere afbouw van invoerheffingen. In zo’n handelsakkoorden van de tweede generatie kan je eisen rond een gelijk speelveld, eerlijke concurrentie en respect voor maatschappelijke keuzes meenemen. Voor CETA is dat op een zeer evenwichtige manier gelukt.