Wateroverlast 2024

De watersnood van de voorbije dagen en weken zorgt in heel Vlaanderen voor heel wat problemen. In dit dossier bundelen we alle info hierrond en hoe je op Boerenbond kunt rekenen voor onder meer het beantwoorden van diverse vragen.

Dienstbetoon staat voor je klaar

Samen met jou kijken we uit naar het einde van deze wateroverlast en hopen op een snelle normalisering van de toestand.  In het besef dat er wellicht nog vele vragen leven en zullen ontstaan, verwijzen wij voor individuele vragen graag naar onze consulenten Dienstbetoon of de advieslijn Dienstbetoon op 016 28 61 61 (enkel voor Boerenbondleden in hoofd- en bijberoep).

dfd

Welke aandachtspunten in deze crisissituatie?

In heel wat streken in Vlaanderen zorgt de wateroverlast voor ongekende problemen. Landerijen en velden staan blank, en oogsten kunnen niet worden geteeld.