Wat houden de TTIP- en CETA-landbouwakkoorden in?

Handelsakkoorden tussen de Europese Unie en andere landen hebben ook een grote impact op de landbouw.

Het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is een internationaal handels- en investeringsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Een ander handelsakkoord is het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) tussen de EU en Canada. Het doel van die akkoorden is handelsbarrières tussen de partners weg te nemen. Hier vind je een stand van zaken in TTIP en CETA. 

Handelsakkoorden van die orde kennen uiteraard voor- en tegenstanders. Voor Boerenbond is het echter geen zwart-witverhaal. We pleiten voor evenwichtige akkoorden waarin de belangen van onze landbouwers centraal staan.

Op 20 september vond in Brussel een grote manifestatie plaats waarin de tegenstanders van TTIP en CETA oproepen om vooral tegen dit akkoord te zijn. De ongebreidelde energie waarmee opgeroepen wordt om dit handelsakkoord af te voeren staat in schril contrast met de ingeschatte slaagkansen voor dit akkoord.