Landbouwvoertuigen veilig op weg

Met het project 'Samen op (de) weg in Westhoek' streeft Boerenbond naar bewustwording en wederzijds respect tussen de verschillende gebruikers van de wegen.

Voor chauffeurs van landbouwvoertuigen organiseren we verhelderende infosessies.

Zwakke weggebruikers zoals schoolkinderen, senioren en plattelandsbewoners, bereiken we via didactisch materiaal en/of boerderijbezoeken.

Dit project werd mogelijk gemaakt met de steun van Leader Westhoek met Europese, Vlaamse en Provinciale steun en de Provinciale landbouwkamer en loopt nog tot 30 juni 2023.

  • Promotor: Boerenbond (coördinatie Ann-Sophie Decroos, Ann-Sophie.Decroos@boerenbond.be; 051/260380)
  • Partners: Partners: Landelijke Gilden, Innovatiesteunpunt, Plattelandsklassen, VTI Poperinge, Preventagri, Groene Kring, VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde), Westtoer, Inagro-landbouweducatie, Landbouw-Service (loonwerkers), Provinciale Landbouwkamer en KLJ.  Alsook de diensten van de Gouverneur met link met de politiezones.