Ik wil niet EU-onderdanen tewerkstellen

Wanneer een vacature 3 weken oningevuld blijft, is het mogelijk om bij de dienst immigratie van het departement WSE een arbeidsvergunning aan te vragen om mensen van buiten de EU (bijvoorbeeld in Oekraïne) aan te trekken.

Rekrutering van seizoenarbeiders van buiten de EU

Meld vacatures bij VDAB!

De laatste jaren ervaart de Vlaamse tuinbouwsector steeds meer problemen bij het invullen van de arbeidsplaatsen tijdens de seizoenpieken. Ook leidinggevende profielen worden schaarser. Tot op heden konden we nog beroep doen op grote aantallen Polen, Roemen en Bulgaren. En hoewel we blij zijn dat deze landen steeds meer welvarend worden, heeft dit ook gevolgen voor ons. Zij vinden namelijk vlotter goedbetaald werk in hun eigen regio.

Strikte regels

We richten onze blik noodgedwongen naar buiten de Europese grenzen, maar het Vlaamse aanwervingsbeleid uit deze landen is aan strikte regels gekoppeld. Zo moet het voor de overheid duidelijk zijn dat er vele vacatures langdurig blijven openstaan, en we noch in België noch binnen de Europese Unie voldoende mensen vinden. Enkel voor functies die op de knelpuntberoepenlijst van VDAB staan kan een procedure opgestart worden om niet-Europeanen aan te werven.

Meld je vacatures

Wat we van jullie verwachten? Meld jullie vacatures bij VDAB. Zij zullen niet alleen ondersteuning bieden in de zoektocht naar de juiste profielen, ze zullen voortaan ook een heel concreet zicht krijgen op de tekorten in de sector. Alleen zo kunnen we bewijzen dat we het in de piekperiodes niet langer alleen redden. 

Je kan je vacature die je bij VDAB geplaatst hebt, ook (inter)nationaal laten verspreiden. Een beknopte handleiding hiervoor vind je bij de nuttige documenten en formulieren.

Dienst immigratie 

Wanneer een vacature 3 weken oningevuld blijft, is het mogelijk om bij de dienst immigratie van het departement WSE een arbeidsvergunning aan te vragen om mensen van buiten de EU (bijvoorbeeld in Oekraïne) aan te trekken.

Op deze pagina wordt toegelicht hoe u de volledige procedure dient te doorlopen. In overleg met de VDAB en het departement WSE gaat Boerenbond uit van een doorlooptijd van 65-70 kalenderdagen. Maak er snel werk van!

Registreren bij VDAB

Vacatures bij VDAB melden is een kleine moeite, maar betekent een wereld van verschil.
Jezelf registreren als werkgever op de website van de VDAB vergemakkelijkt het plaatsen en opvolgen van de vacature, het is echter niet noodzakelijk. Hieronder vind je hoe je dit moet doen.

Wil je toch niet registreren bij VDAB dan kan je ook online een vacature plaatsen. De procedure hiervoor kan je hier terugvinden. 

Registratieprocedure

STAP 1: Registratie

STAP 2: Na registratie: download het document ‘MIJN VDAB’-bedrijven

 • Onderteken dit document;
 • Laad het terug op in het registratiemodule;
 • Wacht (tot enkele dagen) op bevestiging van VDAB. Indien je elektronisch kan tekenen, kan je vrijwel onmiddellijk doorgaan);
 • Je ontvangt je ‘gebruikersnaam’ en ‘wachtwoord.’

STAP 3: Ingeven van je vacature(s) via ‘Mijn VDAB’-account

 • Je kan je vacatures nu zelf ingeven, beheren en publiceren;
 • Je vacatures verschijnen onmiddellijk na ingave in het systeem;
 • Geef duidelijk aan dat VDAB de ingegeven vacatures opvolgt.
 Contactgegevens VDAB-accountmanagers

Je vindt in iedere Vlaamse provincie een VDAB-accountmanager gespecialiseerd in land- en tuinbouw. Neem gerust contact met hen op indien je er niet in slaagt om je ‘Mijn VDAB’-account te activeren. Ook als je vragen hebt of moeite ondervindt bij het doorlopen van de verschillende registratiestappen kan je bij hen terecht. Je vindt het overzicht van de accountmanagers hier terug. 

Vacature plaatsen bij VDAB

Vacatures bij VDAB melden is een kleine moeite, maar betekent een wereld van verschil. Dit kan op 2 manieren. Ofwel ben je geregistreerd als werkgever bij VDAB en kan je vacatures melden via 'Mijn VDAB' ofwel meldt je je vacature via een online formulier. Als je niet zo onderlegd bent met de computer kan je ook telefonisch contact opnemen. Wij raden aan om je toch aan te registreren bij VDAB. Dit is de procedure waarin je het snelst geholpen wordt. 

Opgelet: je vacature moet in het Nederlands gepubliceerd worden.

Vacature melden via ‘Mijn VDAB’ (aanbevolen)
 1. STAP 1: Log in op je ‘MIJN VDAB’-account met je ‘gebruikersnaam’ en ‘wachtwoord’ (zie registreer jezelf als werkgever op de website. Hier vind je terug hoe je kan registreren. 
 2. STAP 2: Ingeven van je vacature(s) via je ‘Mijn VDAB’-account
 • Je kan je vacatures nu zelf ingeven, beheren en publiceren
  (voor meer instructies, zie voorbeeld):
 • Je vacatures verschijnen onmiddellijk na ingave in het systeem
 • Geef duidelijk aan dat er een opvolging van de ingegeven vacatures dient te gebeuren door VDAB

 

Vacature online melden, ZONDER ‘Mijn VDAB’ -(let op dit kan enkele dagen duren)
 1. STAP 1:  Ga naar volgende link.
 2. STAP 2: Vul het formulier in (voor meer instructies, zie voorbeeld)
 3. STAP 3: Verstuur de vacature, je krijgt een bericht wanneer de vacature online staat

 

Telefonisch contacteren van de VDAB voor het plaatsen van vacatures - (let op dit kan enkel dagen duren)

Er is ook een mogelijkheid om vacatures te melden via een telefonisch contact. We raden je aan om op basis van onderstaand voorbeeld contact op te nemen met het volgende gratis nummer van de VDAB 0800 30 700

Voorbeeld: vacaturemelding voor een seizoenarbeider

Per invulveld vind je informatie die je naar behoefte kan kopiëren en plakken in de invulvelden van de vacaturemelding via je ‘Mijn VDAB’-account.

Functienaam:

Kies één van de onderstaande functies:

 • Medewerker
 • Medewerker productie
 • Medewerker sortering

Functieomschrijving:

Hieronder vind je een aantal mogelijke omschrijvingen. Uiteraard kun je dit zelf individueel uitwerken.

Voert manueel werk uit, zoals het zaaien, planten, snoeien, oogsten, sorteren, verpakken en laden van tuinbouwproducten. Werkt volgens de hygiënevoorschriften, de milieunormen en de productiedoelstellingen (opbrengst, termijn, bestellingen, ...).

Aantal jobs: aantal

Plaats tewerkstelling:

Selecteer:

 • Adres bedrijfszetel
 • Adres locatie tewerkstelling
 • Gemeente
 • Regio

Type contract:

SelecteerTijdelijke job

Arbeidscontract:

Selecteer: Bepaalde duur

Type job:

Selecteer: Voltijds

Aanbod en voordelen:

Hieronder vind je een aantal mogelijke omschrijvingen. Uiteraard kun je dit zelf individueel uitwerken.

Je komt terecht in een geweldig team van gedreven mensen en gaat aan de slag in onze eigen natuur en frisse buitenlucht. Kom op een aangename manier nieuwe ervaringen opdoen en leer tal van fijne mensen kennen.

Als seizoenarbeider mag je in de tuinbouw 100 dagen werken, bij ons of bij collega’s.

Je krijgt van ons een loon van:

-              GROENTETEELT:               12,20 €/u (2024)

-              FRUITTEELT:                       12,64 €/u (2024)

Indien je meer dan 30 dagen bij ons hebt gewerkt, krijg je nog een getrouwheidspremie van 0,5 euro per gewerkte dag extra.

Indien je meer dan 50 dagen gewerkt hebt (hoeft niet bij ons te zijn), krijg je daar bovenop nog een eindejaarspremie van 190 euro en een werkgeverspremie van 10,72 euro. 

Tijdregeling:

Selecteer: Dagwerk

Werkervaring:

Selecteer:

 • Geen ervaring
 • Niet van belang

Studie:

Selecteer: “Geen specifieke studievereisten”

Algemene vereisten:

Selecteer één of meer persoonsgebonden competenties:

 • Geen werk- of studievereisten
 • Flexibel en gemotiveerd
 • Geschikt voor het uitvoeren van (vaak) repetitieve, fysieke arbeid
 • Zin voor nauwkeurigheid: oog voor veiligheid en kwaliteit
 • Regels en afspraken nakomen – opvolgen werkinstructies
 • Werken in teamverband
 • Werken met mensen van andere origine
 • Afhankelijk van de sector en de taak, werken in openlucht
 • In de  meeste gevallen ( zie hoger) gaat het over pluk/ oogstwerkzaamheden of plantactiviteiten

 

Talen:

Selecteer:

 • Nederlands
 • Engels

Aanvragen arbeidsvergunning en arbeidskaart

Indien je gemelde vacatures (met opvolging door VDAB) na drie weken niet werden ingevuld kan je een aanvraag indienen om niet-EU burgers tewerk te stellen binnen het systeem van seizoensarbeid.
Als werkgever moet je voor jezelf een arbeidsvergunning en voor de betrokken werknemer een arbeidskaart aanvragen. De werknemer dient bij het aanvragen van deze documenten bekend te zijn en je moet met hem/haar een arbeidsovereenkomst afsluiten. 

De hele procedure kan je hier vinden: 

 

Om je vergunningen aan te vragen moet je volgende stappen ondernemen:

 1. Afdrukken en invullen 

 

 1. Voorzie de vereiste bijlagen bij de aanvraag:
 • een volledig ingevuld: 

 

 • een kopie van de buitenlandse identiteitskaart of een kopie van de persoonsgegevens van het internationaal paspoort  van de werknemer wanneer deze nog niet in België aanwezig is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag, of een kopie van de Belgische verblijfsvergunning wanneer de werknemer reeds in België aanwezig is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;
 • een kopie van het identiteitsbewijs van de Belgische werkgever (jezelf) of dat van zijn volmachthouder;
 • een kopie van de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer. Hier vind je een modelovereenkomst: 2024 Arbeidsovereenkomst voorbeeld
 • Papieren versie van Nederlandstalige vacature geplaatst bij VDAB met duidelijke vermelding van startdatum (in gedeeld beheer en met een publicatietijd van minstens 2 weken die nog lopende is)
 • Korte motivering: noden, aangeleverde kandidaten, e.d.m. Een voorbeeld vind je  

 • Een verklaring op eer m.b.t. huisvesting. Een voorbeeld vind je hier  

 1. Verzenden van dossier:

Verstuur het dossier per email naar  aanvraag.arbeidskaart@vlaanderen.be 

 • Scan de integrale aanvraag in, met alle daarbij horende documenten in de vereiste volgorde.
 • Groepeer alles in één enkel bestand in pdf-formaat
 • Geef de pdf een naam die als volgt is opgebouwd: [familienamen in hoofdletters] underscore [voornamen in hoofdletters] underscore
  [land van nationaliteit] en, indien gekend, underscore [INSZ-nummer, integraal in cijfers – BIS- of rijksregisternummer].
  Fictief voorbeeld: MOHAMMED_AHMED YOUSSEF_Marokko_95470115388.pdf
 • Stuur per werknemer 1 e-mail met 1 bijlage
 • Na 1 week levert het departement WSE een arbeidsvergunning voor de betrokken niet-EU-werknemer. Zodra de arbeidsvergunning is toegekend aan de werkgever, wordt ook de arbeidskaart ook automatisch toegekend aan de werknemer.

Visum voor de werknemer

Werknemers van buiten de EU dienen, afhankelijk van het land van herkomst, een visum aan te vragen om naar EU te komen. De procedure hiervoor is landafhankelijk en de verantwoordelijkheid van de werknemer.

 

Oekraïne

Uit contacten tussen Boerenbond en Oekraïne blijkt echter dat een belangrijk deel van de Oekraïense bevolking, degene met een biometrisch paspoort (een paspoort met een chip zodat de identiteit kan geverifieerd worden bv. via vingerafdrukken), zonder visum naar de EU kan reizen indien ze in het bezit zijn van een arbeidskaart.

 

Samenwerking BB/KBC