Wat is het doel van de fytolicentie?

Het doel van de fytolicentie is dat de professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters op de hoogte zijn en blijven van nieuwe evoluties omtrent gewasbescherming om zo de risico’s van deze producten voor mens, dier en leefmilieu zoveel mogelijk te beperken.

Voor wie geldt de fytolicentie?

Een fytolicentie wordt verplicht voor personen die:

  • gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik of toevoegingsstoffen aankopen, opslaan of gebruiken in het kader van hun beroepsactiviteiten
  • vanuit commercieel oogpunt voorlichting geven over gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen
  • gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen verdelen of verkopen

Een fytolicentie wordt enkel toegekend aan natuurlijke personen. Als je voor een rechtspersoon werkt, dien je in eigen naam een aanvraag in.

logo fyto

Welk type fytolicentie heb je nodig

Er zijn 5 types fytolicentie:
  1. NP: Distributie van of voorlichting over producten voor niet-professioneel gebruik
  2. P1: Assistent professioneel gebruik
  3. P2: Professioneel gebruik
  4. P3: Distributie van of voorlichting over producten voor professioneel gebruik (een licentie P3 laat eveneens toe de taken uit te voeren van een licentie NP, P1: en P2)
  5. PS: Specifiek professioneel gebruik

 

Ga na welk type fytolicentie je nodig hebt: