Vlag Europa
04 okt

Europese instellingen en besluitvorming

Met de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, opgericht in 1952, ging het Europese integratieproject van start.
Vlag Europa
01 okt

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is van groot belang voor land- en tuinbouw.
Vlag Europa
01 okt

De Europese biodiversiteitsstrategie 2030

Boerenbond is ook op Europees niveau heel actief. Ook dit dossier is voor land- en tuinbouw van groot belang.
Vlag Europa
01 okt

De Europese Green Deal: klimaatadaptatie

Ook op de landbouwsector zal klimaatverandering de nodige impact hebben. Aanpassingen zullen onvermijdelijk zijn.
Vlag Europa
01 okt

Actieplan biolandbouw

De opmaak van dit actieplan kadert onder de doelstellingen van de Boer tot Bord-strategie en de Europese Green Deal.
Londen
01 okt

Brexit-kruispunt voor land- en tuinbouwers

Om de gevolgen van en noden rond Brexit nog beter in kaart te brengen, hebben we een korte bevraging voorbereid.
Vlag Europa
01 okt

Europees meerjarig financieel kader 2021-2027

Op 17 december 2020 nam de Raad de verordening tot bepaling van het meerjarig financieel kader (MFK) voor 2021-2027 aan.
Vlag Europa
01 okt

MFK, het Europees meerjarig financieel kader

Dit is van groot belang, omdat hierin bepaald wordt hoeveel budget er voor de land- en tuinbouwsector voorzien wordt.
Grean Deal
01 okt

De Green Deal

Hierin wordt bepaald aan welke doelstellingen de EU zal moeten voldoen in het kader van milieu, klimaat, biodiversiteit.
Van boer tot bord
01 okt

Van-boer-tot-bordstrategie (Farm to Fork)

Dit artikel gaat over de van-boer-tot-bordstrategie, de Europese strategie voor een duurzamer voedselbeleid.
Vlag Europa
01 okt

De Europese Green Deal - klimaat

Klimaatneutraliteit betekent dat veel minder broeikasgassen worden uitgestoten en dat de rest gecompenseerd wordt.
Vlag Europa
01 okt

Het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2020

In 2018 trapte men het wetgevend proces op gang, dat moet leiden tot een nieuw GLB na 2020.