De markt: varkens

12 februari 2024

De varkensmarkten zijn positief gestemd. De vraag naar varkensvlees kwam de voorbije week goed op gang en de slachterijen waren ook gretiger om te slachten.

In Duitsland zorgde de aantrekkende vleesvraag ervoor dat de slachterijen op zoek gingen naar extra varkens. Niemand kon toen al vermoeden dat de varkensprijzen een forse sprong zouden maken. Feit is wel dat het beperkte aanbod van levende varkens in Duitsland de voornaamste drijfveer is om de varkensprijzen te verhogen. Ook in België stegen de noteringen fors. In Nederland is er wel weerstand bij de slachterijen om eenzelfde sprong te maken.

Er moet opgemerkt worden dat de varkensprijzen in Spanje slechts lichtjes stegen en dat de Deense markten vooralsnog geen stijging vertonen. Daar steekt de moeilijk lopende export naar derde landen voorlopig stokken in de wielen. De Europese varkensprijs ligt vandaag op een hoog niveau en het is moeilijk concurreren op de wereldmarkt. Feit is wel dat daar beterschap wordt verwacht. Bij ons zijn de eerste containers met varkensvlees richting China vertrokken en dat is toch wel een positieve mijlpaal voor onze varkenshouderij.

Vlotte plaatsing van biggen, noteringen stijgen

De vraag naar biggen blijft goed doorlopen, terwijl het aanbod amper voldoende is om de vraag te lenigen. Ook vanuit het buitenland is de vraag goed en dat leidt tot stijgende biggenprijzen. Het feit dat de varkensnoteringen een sprong voorwaarts maken verzacht de pijn bij de vleesvarkenshouders. De gestegen vleesvarkensprijzen zorgen momenteel voor een beter sentiment op de biggenmarkten en dat kan aanleiding geven tot verder oplopende biggenprijzen.

Bron: Boerenbond.