Roadmap Veerkrachtige Vleesveehouderij

ISP

De vleesveesector staat voor grote uitdagingen. Er is nood aan een duurzaam toekomstplan.

In het kader van het project LIONS (Limburgs Agrarisch Ondernemerschap Stimuleren), met de financiële steun van de provincie Limburg, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Agentschap Innoveren en Ondernemen, startten het Innovatiesteunpunt en Boerenbond een transitietraject.

Veehouders, bedrijven, organisaties en stakeholders uit de keten dachten samen na over de toekomst van de vleesveesector. Het initiatief en aanreiken van oplossingen werd zo in handen van de sector zelf gelegd