Siertelers en Keten Sterk

Een keten is maar zo sterk als de zwakste schakel. Deze operationele groep wilt de keten versterken door de relaties in de keten te versterken door middel van professioneler klantenbeheer. Tijdens de corona crisis ondervonden veel siertelers hoe zwak zij in de keten staan. Door in te zetten op klantensegmentatie en betere afspraken met de afnemers (klanten) krijgen siertelers weer grip op hun bedrijfsvoering, krijgen ze mentaal en financieel meer rust en kunnen relaties tussen siertelers en hun klanten verduurzamen, met tevreden klanten en finaal ook tevreden consumenten, een sterkere keten dus.

 

Tijd voor klantensegmentatie

Sierteeltbedrijven evolueren naar steeds meer klanten. Vaak wordt 80% van de omzet gerealiseerd door 20% van de klanten. En daarbij komt dat niet elke klant eenzelfde afnamepatroon heeft en op dezelfde manier omgaat met problemen en betalingen. Het is niet noodzakelijk om alle klanten op dezelfde manier te blijven behandelen. Een sierteeltbedrijf maakt dus best keuzes welke klant hij op welke manier wilt bedienen. Het wordt tijd voor klantensegmentatie.

Een direct gevolg is dat de interne organisatie ook moet worden aangepast aan de klantensegmentatie. Welke processen moeten worden aangepast om de nieuwe afspraken met klanten in de praktijk correct te kunnen toepassen.

Als laatste stap moet een aangepaste communicatie de sierteler in staat stellen in een meer gelijkwaardige positie te komen t.o.v. zijn klanten. Ze moeten het vertrouwen dat ze willen uitstralen op een constructieve manier verwoorden en hierdoor meer respect afdwingen bij hun klanten. Dit moet resulteren in meer afzetzekerheid (of levergaranties) en een kosten-efficiënte productie waardoor de weerbaarheid van de sierteeltbedrijven groter wordt.

Aanpak operationele groep

De Operationele groep wilt dit op 2 manieren aanpakken:

 • Een individueel begeleidingstraject van een aantal sierteeltbedrijven die het engagement aangegaan om al deze stappen met hun klanten te doorlopen.
 • De ervaringen uit die individuele trajecten delen.
Relevante informatie

De operationele groep “Siertelers en keten sterk” baseert zich in zijn werking op een aantal bestaande technieken. Wie interesse heeft om meer te lezen hierover doet er goed aan om onderstaande pagina’s een bezoekje te brengen:

  Projectinfo

  Programma

  Operationele Groep

  Periode

  1/1/2022 – 31/12/2023

  Met de steun van:

  Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

  Meer info op www.vlaanderen.be/pdpo

  pdpo logo