Resilience For Dairy | R4D

R4D is het vervolgproject van EuroDairy en wil de uitwisseling tussen melkveehouders, onderzoekers en relevante actoren uit de zuivelsector verbeteren, om zo, via kruisbestuiving, betere oplossingen te creëren. De komende drie jaar richt R4D zich op drie kennisgebieden om de duurzaamheid van melkveebedrijven te vergroten:

  1. economische en sociale veerkracht
  2. technische efficiëntie
  3. milieu, dierenwelzijn en maatschappelijk aanvaarde productiesystemen.

De partners van het project willen de bedrijfs- en operationele strategieën van melkveebedrijven verbeteren en positieve interacties tussen landbouwers en de samenleving stimuleren. Ze zijn op zoek naar de meest effectieve en innovatieve technieken voor de verbetering van het dierenwelzijn, de vergroting van de biodiversiteit, de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en de verkleining van de ecologische voetafdruk van de melkveehouderij.

Inagro, zal samen met Boerenbond de goede praktijken testen op melkveebedrijven. We gaan na welke technieken doeltreffend en haalbaar zijn. Vervolgens vertalen we onze bevindingen in infofiches, opleidingen en audiovisueel materiaal om zo de goede praktijkvoorbeelden beter bekend te maken.

Om de veerkracht en robuustheid van melkveebedrijven te vergroten, zal R4D verschillende stappen zetten. De projectpartners uit België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noord-Ierland, Polen, Slovenië en Spanje zullen samenwerken om verschillende technieken en methodieken uit te proberen en een aantal oplossingen te ontwikkelen, gaande van op maat gemaakte oplossingen voor verschillende boerderijen tot trainingssessies en online opleidingen.

In de eerste fase van het project zal een netwerk van zuivelorganisaties en veerkrachtige pilootboerderijen in Europa opgericht worden, die samen de nationale AKIS (agriculture knowledge and innovation system, landbouwkennis- en innovatiesysteem) in melkveehouderij zullen vormen. Deze multi-actor benadering laat toe om de meest urgente behoeften van de melkveehouders naar boven te brengen. Het zal ook resulteren in een beter begrip en verhoogde kennisuitwisseling, resulterend in het vinden en verspreiden van de meest geschikte en effectieve innovatieve praktijken die de zuivelsector vooruit zullen helpen.

Projectinfo

Programma

Horizon2020
Grant agreement ID: 101000770
Coordinated by INSTITUT DE L'ELEVAGE

Periode

01/01/2021 - 31/12/2023