‘Ondernemerscoach’ ondersteunt plattelandsondernemers* om sneller uit de ideefase te geraken bij:

  • het ontwikkelen van een idee tot een concrete realisatie,
  • het aanpakken van een probleem,
  • het verder professionaliseren van hun onderneming.

Een stijgende maatschappelijke behoefte aan rust, ruimte, gezondheid, welzijn, authenticiteit en beleving biedt kansen voor plattelandsondernemers om daar op in te spelen. Heel wat van deze maatschappelijke trends dagen ondernemers uit om vernieuwend uit de hoek te komen in hun bedrijfsvoering. We stellen echter nog te vaak vast dat dit innovatief ondernemerschap blijft hangen in goede ideeën. Er is voor hen vaak wel eerstelijnsadvies beschikbaar, maar niet de gerichte begeleiding om de omslag te maken.

Hiervoor ontwikkelen we een expertise- en coachingcentrum voor plattelandsondernemers. Nadat ideeën worden aangemeld en via een korte pitch zijn voorgesteld aan een groep experten volgt een intensief coachingstraject. Verschillende workshops en events versterken de ondernemers in hun vaardigheden waardoor de coaching efficiënter verloopt en in tijd beperkt blijft. Door een pool van experten op te zetten bouwen we rond het loket een kennis- en expertisenetwerk. Zo creëren we een dynamisch ecosysteem van plattelandsondernemers, experten, coaches en partners dat het ondernemerschap op het platteland een enorme boost geven.

*plattelandsondernemers ontwikkelen producten en diensten op het platteland rond voeding (productie, verwerking en/of afzet) en stadslandbouw, zorg, beleving, recreatie, educatie en een verhoogde leefbaarheid van het dorp, vertrekkend vanuit hun ondernemerschap en met als doel er een economische activiteit van te maken.

 

Antwerpen
Business model canvas

35 plattelandsondernemers rondden met succes hun Ondernemerscoach af

De voorbije maanden leerden ze begeleid door professionele experten om een goed idee uit te werken tot een concreet businessplan. Dat is niet evident, onder meer omwille van de vaak ingewikkelde regelgeving. Europa, Vlaanderen en provincie Antwerpen investeerden samen 103.018 euro in dit plattelandsproject. Na afloop waren alle deelnemers zeer tevreden. Individuele begeleiding op maat én een sterk lerend netwerk zijn volgens hen de sleutels tot succes. Lees hier meer over hun ervaringen. 

Projectinfo

Programma

PDPO

Periode

01/01/2019 - 30/06/2022