Wat is Klimrek?

Klimrek is een VLAIO-landbouwtraject dat opstart in september 2019. In dit project werken ILVO, Innovatiesteunpunt en VITO 4 jaar lang samen aan klimaatscans voor de melkveehouders, varkenshouders, en akkerbouwers met aardappelen in het teeltplan. Met deze klimaatscans gaat de klimaatconsulent de boer op.

Wat doet Klimrek?

Klimrek helpt de landbouwers over te stappen naar een meer klimaatvriendelijke en klimaatrobuuste bedrijfsvoering waarbij het gemak voor de landbouwer en de economische haalbaarheid mee centraal staan. Een scan laat landbouwers zien welke maatregelen het meest effectief bijdragen aan de vermindering van de broeikasgasemissies van het bedrijf en/of welke maatregelen hun bedrijf het best beschermen tegen het toekomstige klimaat. De scan maakt ook een kosten-batenanalyse van de voorgestelde maatregelen, zodat de landbouwer geïnformeerd kan beslissen welke klimaatmaatregelen passen op het bedrijf.

Hoe gaan we te werk?

De klimaatconsulent gaat samen met jou op zoek naar die klimaatmaatregelen die jouw bedrijf het meest klimaatvriendelijk en/ of het meest klimaatrobuust maken, zonder nadelige neveneffecten op andere milieuvlakken en met een duidelijke economische haalbaarheid op je bedrijf. Inderdaad, de ‘beste klimaatmaatregelen’ zijn erg bedrijfsspecifiek. Daarom vertrekt de consulent van jouw bedrijfsgegevens. Vind je geschikte klimaatmaatregelen, dan zal de consulent je verder ondersteunen en begeleiden bij het toepassen van de klimaatmaatregelen op je bedrijf!

Meer details graag?

De klimaatscans zijn sterk wetenschappelijk onderbouwd en maken gebruik van levenscyclusanalyse, waarbij directe en indirecte bronnen van broeikasgasemissies en andere schadelijke emissies (zoals bv. ammoniak) worden berekend. Zo wordt je bedrijf ecologisch én economisch doorgerekend voor de huidige bedrijfssituatie en ingeval bepaalde klimaatmaatregelen zouden worden toegepast.

Samengevat

We ontwikkelen per sector een klimaatscan waarmee de klimaatconsulent bij de landbouwer langsgaat om de nodige data te verzamelen en na een doorrekening scenario’s voor te stellen en te bespreken.

De landbouwer kiest welk traject hij/zij vervolgens aflegt, en wordt daarin individueel (door de consulent) en in groep (in lerende netwerken) ondersteund.

De deelnemende landbouwers worden jaarlijks opgevolgd om zo meerdere implementaties te verwezenlijken en de persoonlijke evolutie in kaart te brengen.

De focus ligt dus op koolstofvoetafdruk, maar ook impact op o.a. verzuring en vermesting worden telkens doorgerekend om probleemverschuiving te voorkomen.

 

Klimrek heeft jouw hulp nodig!

DOE MEE!

Wil je mee instappen in het klimaattraject? Dat zou fantastisch zijn!. Laat je gegevens achter zodat we jou kunnen contacteren. Als de klimaatscan klaar is, willen we hem op zoveel mogelijk bedrijven toepassen. Wil je ook meehelpen bij de ontwikkeling ervan? Geef dit dan zeker aan! We moeten de scan immers maken en valideren en daarvoor zijn praktijkcijfers en praktisch inzicht onmisbaar.

BLIJF OP DE HOOGTE!

Benieuwd naar de vooruitgang en resultaten van Klimrek? Super! Als je hier je gegevens achterlaat, vertellen we je graag wat de meest succesvolle maatregelen zijn, leggen we uit waarom bepaalde maatregelen klimaatvriendelijk zijn, nodigen we je uit op onze uitwisselingsmomenten met pionierlandbouwers en experten...

Projectinfo

Programma

VLAIO

Periode

01/09/2019 - 31/12/2022