Wat is het CropExplore project?

In het project CropExplore gaat  Flanders' Food op exploratie naar alternatieve grondstoffen voor toepassingen in de voedingssector. Hiermee willen zij een antwoord bieden aan de steeds groter wordende vraag van de maatschappij naar rijkere voedingsstoffen, nieuwe smaken, authenticiteit en duurzaamheid. 

Samen met de voedingsbedrijven die deelnemen aan CropExplore stelde Flanders’ Food een lijst op met teelten waarin de bedrijven interesse tonen. Vaak zijn het ingrediënten die zij vandaag al gebruiken, maar die ze liever lokaal zouden willen inkopen om zo tot een duurzamer product van topkwaliteit te komen.  

Onze taak binnen het CropExplore project: 

In onderaanneming van het CropExplore project gaan wij op zoek naar land- en tuinbouwers die interesse tonen in de teelten uit deze lijst uit het CropExplore project. Deze teelten zijn vaak nog onbekend bij de landbouwers. Boerenbond wil zoveel mogelijk land- en tuinbouwers inspireren en informeren over de mogelijkheden van deze nieuwe teelten.  

Met de geïnteresseerde land- en tuinbouwers gaan we verder met een innovatietrajectbegeleiding en een uitgebreid lerend netwerk. Dit met als doel hen te helpen starten met deze nieuwe teelten en de resultaten van het CropExplore project te valoriseren in de sector. Mogelijks proberen we er ook enkele vervolgtrajecten te initiëren. 

Hoe gaan we te werk? 

We gaan actief op zoek naar geïnteresseerde land- en tuinbouwers aan de hand van 2 webinars. Op deze webinars wordt een selectie van interessante teelten voorgesteld en gaan we op zoek naar de eerste vragen vanuit de land- en tuinbouwsector. Deze vragen vormen de basis van het vervolgtraject waarbij de geïnteresseerden verder begeleid worden om van start te gaan met de teelten waarin ze interesse toonden. 

Projectinfo

Programma

Flanders' Food

Periode

01/10/2020 - 31/01/2022
UGent
FF
ilvo
KUL
isp