Attractiss

AcTivate and TRigger ACTors to deepen the functions of Innovation Support Services of kortweg ATTRACTISS is een 6-jarig project in het Horizon Europe programma.

ATTRACTISS wil diensten die innovatiesteun aan landbouwers verlenen (Innovation Support Services - ISS) versterken, verbinden en in elke lidstaat van de EU verankeren.

Van het prille begin tot realisatie

ISS zijn cruciale spelers in het agrarische kennis- en innovatiesysteem (Agricultural Knowledge and Innovation System - AKIS) in een regio of land. ISS ondersteunen landbouwers bij het uitvoeren van hun innovatieve ideeën, vanaf het prille begin bij het vormgeven van het idee, over het zoeken van financiering en partners, tot de realisatie van het idee.

Europees netwerk

Het ATTRACTISS consortium bestaat uit 17 partners, uit 13 Europese landen.

ATTRACTISS

Hoe gaat dit project dat doen?

Om ISS te versterken en te verankeren, zal ATTRACTISS:

  1. een EU-breed multi-actor netwerk van ISS en andere relevante actoren opzetten voor het leggen van contacten, voor het uitwisselen van kennis en ervaring en om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen over hun rol en functies binnen AKIS;
  2. de competenties van de ISS actoren versterken door het aanbieden van trainingen, webinars en uitwisselingsbezoeken;
  3. een toolbox ontwikkelen met minstens 100 tools en methodieken voor het verzamelen en het helpen uitwerken van innovatieve ideeën van landbouwers;
  4.  inspiratie bieden voor effectieve en goed werkende ISS; 
  5. bestuursmodellen en goede voorbeelden aanreiken om ISS in elke lidstaat te verankeren.
model-attractiss
Help ons innovatieondersteuning in land- en tuinbouw beter te begrijpen en te verbeteren!

Continu inzetten op innovatie is cruciaal voor een duurzame land- en tuinbouw.

Boerenbond maakt deel uit van het Europese project ATTRACTISS (AcTivate and TRigger ACTors to deepen the function of Innovation Support Services, dat is gericht op het beter begrijpen en ondersteunen van ‘innovatie ondersteunende diensten’ in land- en tuinbouw.

In de eerste fase van het project werken we aan een beter inzicht in de mensen en diensten die innovatieondersteuning bieden en wat ze precies doen, over heel Europa. We zouden heel graag gebruik maken van jouw ideeën en kennis! Daarom zouden we het op prijs stellen als je onze eerste ATTRACTIS-bevraging zou willen invullen, die je hier kan vinden:

Waar gaat deze enquête over?

ATTRACTISS is een door de EU gefinancierd project dat zich richt op het verbeteren en verankeren van competenties, benaderingen, instrumenten en bestuursmodellen voor innovatiemakelaars en innovatieondersteunende diensten in heel Europa.

Om dit te kunnen doen, moeten we meer te weten komen over de huidige praktijken, communicatiestrategieën, methoden en instrumenten van onze belangrijkste potentiële gebruikers (jij dus!). Door te begrijpen wat voor jou werkt en wat jij nodig hebt, kunnen we onze middelen en ons aanbod aanpassen en onderzoek en communicatie ontwikkelen die de meeste impact hebben.

Deze enquête is jouw kans om je zegje te doen en invloed uit te oefenen op wat ons project en de resultaten ervan voor jou betekenen!

Wie is erbij betrokken?

Partners uit van ons project zijn betrokken bij dit onderzoek (lees hier meer over onze partners. Door deze enquête te beantwoorden, steun je dus het onderzoek rond innovatie, help je ons bij het ontwikkelen van tools en methoden om effectief te innoveren, begeleid je ons bij het creëren van trainingen die beantwoorden aan de behoeften van en ondersteuning bieden aan innovatiemakelaars in alle lidstaten, en zorg je ervoor dat onze communicatiestrategieën de juiste zijn.

We zouden het op prijs stellen als je dit zou willen delen met iedereen waarvan je vindt dat ze erbij betrokken moeten worden!

Waarom meedoen aan deze bevraging?

Als innovatie werkt, is het een van de meest effectieve middelen om de overgang naar duurzame land- en tuinbouw te ondersteunen. Het kan echter lastig zijn om het goed te doen!

Door deel te nemen aan ATTRACTISS krijg je de kans om samen met andere experts je kennis te delen; om te leren over wat stakeholders uit heel Europa doen en denken om innovatie te ondersteunen; en om kennis te delen met collega's en toegang te krijgen tot praktische informatie over dit onderwerp.

Het is ook een geweldige kans om invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van, en te profiteren van, de middelen van het project - inclusief tools en methoden om effectief te innoveren; en een cursus gericht op het ondersteunen van ISS om zo effectief mogelijk te zijn.

Op deze manier kunnen ze een antwoord bieden op jouw behoeften en die van je netwerken.

De bevraging loopt tot 7 juli 2023. Daarna zullen we de informatie analyseren en de belangrijkste lessen delen met iedereen die een bijdrage heeft geleverd.

Meer info: marleen.gysen@boerenbond.be

Funded by the EU
logobalk Attractiss