Attractiss

AcTivate and TRigger ACTors to deepen the functions of Innovation Support Services of kortweg ATTRACTISS is een 6-jarig project in het Horizon Europe programma.

ATTRACTISS wil diensten die innovatiesteun aan landbouwers verlenen (Innovation Support Services - ISS) versterken, verbinden en in elke lidstaat van de EU verankeren.

Van het prille begin tot realisatie

ISS zijn cruciale spelers in het agrarische kennis- en innovatiesysteem (Agricultural Knowledge and Innovation System - AKIS) in een regio of land. ISS ondersteunen landbouwers bij het uitvoeren van hun innovatieve ideeën, vanaf het prille begin bij het vormgeven van het idee, over het zoeken van financiering en partners, tot de realisatie van het idee.

Europees netwerk

Het ATTRACTISS consortium bestaat uit 17 partners, uit 13 Europese landen.

ATTRACTISS

Hoe gaat dit project dat doen?

Om ISS te versterken en te verankeren, zal ATTRACTISS:

  1. een EU-breed multi-actor netwerk van ISS en andere relevante actoren opzetten voor het leggen van contacten, voor het uitwisselen van kennis en ervaring en om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen over hun rol en functies binnen AKIS;
  2. de competenties van de ISS actoren versterken door het aanbieden van trainingen, webinars en uitwisselingsbezoeken;
  3. een toolbox ontwikkelen met minstens 100 tools en methodieken voor het verzamelen en het helpen uitwerken van innovatieve ideeën van landbouwers;
  4.  inspiratie bieden voor effectieve en goed werkende ISS; 
  5. bestuursmodellen en goede voorbeelden aanreiken om ISS in elke lidstaat te verankeren.
model-attractiss
Funded by the EU
logobalk Attractiss