A2A2 Melk, niche of markt-opportuniteit?

Dat melk een gezond en natuurlijk product is staat buiten kijf. Toch is het niet voor iedereen even goed verteerbaar.

Een deel van de bevolking is lactose-intolerant (en is dus niet in staat om de melksuikers goed te verteren), een andere (kleine) groep heeft problemen met het verteren van het melkeiwit.

A2A2 melk: ook bij jou te koop?

Bied je A2A2 melk aan of wil je dat in de toekomst graag doen? Dan plaatsen we dit graag op de website die hiervoor is aangemaakt: https://www.A2A2melk.be.

Hiervoor stuur je info over je bedrijf, welk aanbod van A2A2 melk/product je wil/kan aanbieden en een foto door naar patrick.pasgang@boerenbond.be. Op de website wordt enkel de basisinfo over jullie bedrijf vermeld. Voor up to date info over waar de melk beschikbaar is, verwijzen we door naar jullie eigen website of sociale media kanalen. Daarnaast voorziet de website in artikels en onderzoeken die beschikbaar zijn rond A2A2 melk. 

Het melkeiwit bestaat voor 90% uit zes eiwitten waarvan Bèta-caseïne met een aandeel van ruim 25%, een relatief groot deel uitmaakt.  A2A2-melk is natuurlijke melk maar met een variant van het zogenaamde bèta-caseïne eiwit waardoor ze verschilt van A1-melk in de samenstelling van de aminozuren. Het A2A2 gen is naar schatting aanwezig in 30 à 40% van de Vlaamse melkveestapel. De meeste Holsteins hebben het A1A2 gen. In de Jersey-populatie lijkt het A2A2 gen meer voor te komen. Vandaag wordt A2A2 melk opgehaald met de gewone melk en verdwijnt zo in de melkplas.

Vaststelling :

  • Markten in Z-O Azië / Australië / Nieuw-Zeeland vertonen een grotere penetratie voor A2A2 melk (10-12%). Vaak aan een hogere marktprijs.
  • Aan A2A2 melk worden diverse eigenschappen toegekend . Bij de vertering van caseïne komen peptiden vrij.  Het beta-casomorphine7 (BCM-7) komt vrij bij de vertering van de beta-caseïne variant A1, maar dit peptide komt niet vrij bij vertering van de A2 variant (Brantl et al. 1979; Elliott et al. 1999). Sommige studies suggereren dat BCM-7 een rol kan spelen in het ontstaan van bepaalde gezondheidsproblemen bij de mens zoals een opgeblazen gevoel, indigestie, diarree of auto-immuunziektes (Elliot et al., 1999; Kawinski et al., 2007). Ongeveer 20% van de bevolking krijgt maagdarmklachten na het gebruik van melk, maar niet of in mindere mate als ze A2-melk gebruiken omdat het BCM-7 peptide niet vrijkomt.  Over onder welke omstandigheden deze eigenschappen gelden en wetenschappelijk aangetoond zijn is er op heden niet veel gekend in België. . Via literatuurstudie willen we proberen deze te verzamelen.
  • Teneinde verder te investeren in geschikte rassen , aparte melkstromen en verpakkingen is het nuttig een schatting te krijgen van het marktpotentieel en de producten die hierbij in aanmerking komen. Via een marktstudie willen we onderzoeken welke producten en onder welke vorm er al aanwezig zijn op de markt en welke ontwikkeld kunnen worden voor de Belgische markt.
  • Aan de hand van een reële productie en markttest willen we onderzoeken wat de potentialiteit is. Dit zowel via een klantenbevraging, als een rendementsberekening.

Projectinfo

Programma

Operationele groep

Periode

01/02/2021 - 31/01/2023
A2A2