Vlaanderen, stop de blokkering van het groener landbouwbeleid!

18 januari 2023

Boerenbond en Groene Kring roepen de Vlaamse Regering op om de Vlaamse implementatie van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) niet langer te blokkeren en, in navolging van de Europese Commissie, goed te keuren. Meer dan 20.000 boeren wachten al maanden op duidelijkheid, meer dan 300 miljoen euro aan middelen zijn bevroren!

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid is een krachtige motor voor verdere verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw, gefinancierd met een jaarlijkse Europese investering van meer dan 300 miljoen euro. Deze ‘buitenlandse investering’ van 1,6 miljard euro over 5 jaar is goedgekeurd door Europa, maar wordt geblokkeerd in de Vlaamse Regering. Dit staat in schril contrast met fierheid waarmee een recordbedrag aan verduurzamingsinvesteringen vanuit het buitenland in het kader van het Wereld Economisch Forum in DAVOS recent werden aangekondigd. Des te meer omdat deze 300 miljoen euro nagenoeg volledig voor verduurzaming wordt ingezet.

Stilstand

Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid vergroent dus meer dan ooit tevoren, maar zonder goedkeuring van de Vlaamse Regering raakt dit nieuwe plan niet uit de startblokken. “De ambities van het GLB zijn aangescherpt met strengere randvoorwaarden, een uitgebreid pakket aan ondersteuning voor vergroenende inspanningen in de bedrijfsvoering én steun voor groene investeringen. Maar door het uitblijven van een finale Vlaamse goedkeuring, in navolging van de Europese Commissie, kunnen boeren hier niet mee aan de slag.”, klinkt het bij Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. 

De gevolgen van deze vertraging zijn reeds voelbaar op het terrein: sterke onzekerheid over de nieuwe, verstrengde verplichtingen bij de boeren, een bevriezing van middelen voor vergroenende initiatieven op het landbouwbedrijf (extra koolstofopslag, meer precisielandbouw, buffering van kwetsbare landschapselementen, mechanische onkruidbestrijding, maatregelen voor dierenwelzijn…) en minder investeringen in innovatie. Bram Van Hecke, voorzitter van Groene Kring, hekelt daarbij ook het uitblijven van steun voor jonge boeren door politieke spelletjes: “Slechts 10% van de boeren is jonger dan 40 jaar. We hebben meer jonge boeren nodig en moeten hen dus voluit ondersteunen. Hallucinant dat de Vlaamse Regering zo lichtzinnig omgaat met de toekomst van haar voedselproductie: Zonder jonge boeren is er geen Vlaamse landbouw en voedselproductie in de toekomst.”

Onzekerheid voor boeren

Het al ambitieuze ontwerp van dit Vlaamse GLB kreeg nog een extra lik groene verf in de finale afstemming met de Europese Commissie. Met haar goedkeuring geeft de Europese Commissie aan dat het Vlaams strategisch plan GLB voldoende bijdraagt aan de Europese doelstellingen in bestaand én aangekondigd beleid vanuit de Green Deal en van boer-tot-bord strategie.

Maar met het uitblijven van een Vlaams akkoord over het GLB zet Vlaanderen deze groene impuls en bijhorende financiële injectie on hold. Begrijpe wie kan. Hoewel Vlaanderen zegt niet aan ‘gold plating’ te willen doen – d.w.z. zelf verder te gaan dan Europa vraagt – leidt de eis om in het GLB wel een gouden randje toe te voegen in de feiten tot stilstand en dus achteruitgang. “Daar worden de boer, uw eten en milieu en natuur in elk geval niet beter van. We verwachten dat dit waardevol GLB-plan met de nodige snelheid goedgekeurd wordt.”, besluit Boerenbondvoorzitter Ceyssens.

Meer info:

  • Lode Ceyssens, voorzitter Boerenbond, gsm 0475 55 55 25.
  • Bram Van Hecke, voorzitter Groene Kring, gsm 0472 47 53 17.