Stikstofdecreet: “Politiek moet terug naar de tekentafel!”

De politiek moet helemaal terug naar de tekentafel voor een nieuw stikstofdecreet en er is snel een oplossing nodig voor alle landbouwers, kmo’s en industriële bedrijven wiens vergunning binnenkort afloopt en die geen enkel kader hebben voor een verlenging. Dat zegt Lode Ceyssens, voorzitter van Boerenbond, nu de Raad van State vernietigend is voor het stikstofdecreet.

“Opaak. Ofwel: onduidelijk, ondoorzichtig, ontransparant. Zo noemt de Raad van State het voorstel van stikstofdecreet. Het toont aan dat de indieners van het decreet op een dood spoor zaten. We zien vele van onze eerder gemaakte opmerkingen terug in het advies. Denk maar aan de impactscore, de piekbelasters, de aanpak in het Turnhouts Vennengebied en de vergunningsdrempels die amper toepasbaar zijn. Dit is niet op te lossen met wat lapwerk, men moet van op de grond een nieuw decreet bouwen, samen hele aanpak te herdenken, met betrokkenheid  alle belanghebbenden. Wij zijn klaar om met open vizier en oplossingsgerichte voorstellen aan tafel te komen. We hebben al veel gedaan en willen nog veel meer doen”, stelt Lode Ceyssens.

Oplossing voor verlenging aflopende vergunningen

Daarnaast is het voor Lode Ceyssens belangrijk dat er snel rechtszekerheid komt voor alle landbouwers, kmo’s en industriële bedrijven wiens vergunning de komende periode afloopt en nu geen enkel kader hebben om een nieuwe vergunning aan te vragen. “Aan het Vlaams parlement om hen toekomst te bieden tot er een voldoende toetsingskader is”, klinkt het.

De hele agrovoedingsketen blijft aandringen om met een open vizier naar de stikstofcrisis te kijken en zo snel mogelijk oplossingen te vinden voor onze land- en tuinbouwbedrijven, maar ook voor de andere economische actoren, zoals de industrie. “In juni vorig jaar dienden we een lijvig bezwaarschrift in. We hadden veel opmerkingen en stelden veel vragen. Maanden geleden hebben we oplossingsrichtingen geformuleerd om weg te geraken uit de stikstofcrisis. Noch ons bezwaarschrift, noch onze oplossingsrichtingen werden ernstig en met een open geest bestudeerd. We hopen dat de politiek nu de keuze maakt om samen mét de betrokkenen aan tafel te gaan zitten, met open vizier en gericht op oplossingen”, zegt Lode Ceyssens.

Grote onrust in landbouw en agrovoedingsindustrie

Dit zorgt op veel landbouwbedrijven en binnen de volledige agrovoedingsindustrie voor zeer veel onzekerheid en onrust. Nochtans is de agrovoedingsindustrie de grootste verwerkende industrie van ons land: 34.325 bedrijven met 120.000 voltijdse jobs die samen zo’n 60 miljard omzet genereren. En het op 10 maart beloofde onderzoek naar de onderlinge verschuiving van stikstof tussen landbouwbedrijven en de gelijktrekking van vergunningsdrempels met industrie moet zelfs nog vorm krijgen”, vertelt de voorzitter van Boerenbond.

We willen als landbouwsector onze verantwoordelijkheid nemen

“Hoe langer deze crisis duurt, hoe meer straf Vlaams ondernemerschap er verloren gaat. En bovendien brengt het ons geen stap dichter bij de doelstellingen voor stikstofreductie. De landbouwsector wil zijn verantwoordelijkheid nemen. De uitstoot kunnen we verder verminderen op een manier waarop we een sociaaleconomisch bloedbad in de Vlaamse agrovoedingsketen, te beginnen bij onze boeren, vermijden. De vergunningverlening voor de hele Vlaamse economie moet weer op de rails. Dat kan alleen als de politiek en de sector samenwerken”, besluit Lode Ceyssens.

Voorstel van decreet
Advies Raad van State
Brochure met oplossingen vanuit de Agrovoedingsketen