Met VIDEO Agrovoedingsketen voert actie aan Vlaams Parlement

25 september 2023

De agrovoedingsketen biedt de Vlaamse parlementsleden vandaag een Breughelplank aan bij de start van de Septemberverklaring. Dat gebeurt voor een groot paneel dat ‘Het bruiloftsmaal in de schuur’ van Pieter Brueghel de Jonge afbeeldt. De gerechten op het schilderij zijn echter weggelaten maar worden wel aangeboden ter plaatse.

De actie van zowel landbouworganisaties als de verwerkende industrie verwijst naar het voorstel van stikstofdecreet dat nu voorligt in het Vlaams Parlement. Dat gaat veel verder dan het akkoord van maart en heeft een enorme impact: meer dan een derde van de banen in de sector zal sneuvelen, net als meer dan een derde van de bijdrage van de dierlijke agrovoedingsketen aan het bbp. Dit zorgt op veel landbouwbedrijven en binnen de volledige agrovoedingsindustrie voor zeer veel onzekerheid en onrust.

Concreet vraagt de dierlijke agrovoedingsketen dringende bijsturing. Een socio-economische impactstudie rond de keten is volgens hen urgent maar ontbreekt. Daarom de oproep om de oplossingsvoorstellen vanuit de landbouworganisaties met een open geest te bestuderen en te bespreken.

Grootste verwerkende industrie 

De landbouwsector en de verwerkingsindustrie maken samen het punt dat het beleid dat gevoerd wordt rond de land- en tuinbouwbedrijven een grote impact heeft op het economisch weefsel. De land- en tuinbouwbedrijven zijn immers de basis van de agrovoedingseconomie. De agrovoedingsindustrie is de grootste verwerkende industrie van ons land: 34.325 bedrijven met 120.000 voltijdse jobs die samen zo’n 60 miljard omzet genereren. 

De keten wijst erop dat de ammoniakemissies uit landbouw met meer dan 50% gedaald zijn sinds 1990. De sector is ook zeer duurzaam: melkproductie in Vlaanderen is bijvoorbeeld een van de meest klimaatvriendelijke ter wereld.

Tot de keten behoren zowel landbouworganisaties als de verwerkingsindustrie. Het gaat om het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Belgian Feed Association, Belgische federatie van de zuivelindustrie (BCZ), Boerenbond, Ferm voor Agravrouwen, Groene Kring, Jong ABS, Landbouw-Service (beroepsvereniging van toeleveranciers aan de landbouw), de federatie van het Belgische Vlees (FEBEV), de federatie voor landbouw- en tuinmechanisatie (Fedagrim), de federatie van de vleeswarenmakers (Fenavian), de federatie van de Belgische voedingsindustrie (Fevia) en Vrouwen van het Algemeen Boerensyndicaat.

Bron: Boerenbond.

Hieronder vind je de volledige brochure.

Actie Boerenbond Vlaams parlement
Actie Boerenbond Vlaams parlement
Actie Boerenbond Vlaams parlement
Actie Boerenbond Vlaams parlement
Actie Boerenbond Vlaams parlement
Actie Boerenbond Vlaams parlement
Actie Boerenbond Vlaams parlement
Actie Boerenbond Vlaams parlement
Actie Boerenbond Vlaams parlement
Actie Boerenbond Vlaams parlement
Actie Boerenbond Vlaams parlement
Actie Boerenbond Vlaams parlement
Actie Boerenbond Vlaams parlement
Actie Boerenbond Vlaams parlement