Steunpunt Groene Zorg: meer dan 600 zorggasten op landbouwbedrijven in 2021

26 augustus 2022

Steunpunt Groene Zorg werd in 2004 opgericht door Boerenbond, KVLV en Cera met het doel de samenwerking tussen de zorgsector en de land- en tuinbouwsector te ondersteunen en faciliteren. Vandaag, bijna 20 jaar later, is dat nog steeds haar taak. Steeds meer stijgt het besef dat een groene omgeving zoals land- en tuinbouwbedrijven een meerwaarde heeft voor de gezondheid van mensen.

In 2021 hielp het Steunpunt Groene Zorg meer dan 600 zorggasten aan een zinvolle dagbesteding op een zorgboerderij. Vlaanderen telt bijna 1.000 zorgboerderijen. Het gaat vooral om professionele land- en tuinbouwbedrijven. Maar ook maneges, dierenpensions en kinderboerderijen staan klaar om mensen uit kwetsbare groepen zinvolle activiteiten aan te bieden in een groene omgeving en in contact met dieren.

“Het ruime netwerk van zorgboerderijen dat Steunpunt Groene Zorg over de jaren heen opbouwde, maakt het mogelijk dat zorggasten een groene zorgplek vinden die past bij hun specifieke ondersteuningsnood”, zegt Lode Ceyssens, voorzitter van Boerenbond, een van de stichtende organisaties van de vzw Steunpunt Groene Zorg.

“Het steunpunt behandelde in 2021 meer dan 800 aanvragen voor een zorgboerderij. Meestal gaat het om een vraag voor één zorggast maar soms wenst een zorgorganisatie regelmatig met een groep naar de boerderij te komen. In totaal vonden meer dan 600 kwetsbare mensen een tweede thuis op een zorgboerderij.”

In 2021 zag het Steunpunt Groene Zorg 60 nieuwe zorgboerderijen toetreden tot zijn netwerk.  Een exact cijfer over het aantal zorgdagen dat de Vlaamse zorgboerderijen samen presteren is moeilijk te bepalen. “Maar een voorzichtige raming leert ons dat het om meer dan 60.000 zorgdagen per jaar gaat. Een collectieve prestatie waar de zorgboerderijen best fier over mogen zijn”, besluit Joris Van Olmen, voorzitter van Steunpunt Groene Zorg vzw.

Meer info: Vanessa Saenen, woordvoerder, 0475 55 55 25, vanessa.saenen@boerenbond.be.