Op de eerste rij, 9 november 2023

Sterker in je schoenen

‘Robuuste landbouw’. Het is een term waar je in dit nummer van Boer&Tuinder niet naast kan kijken. En terecht, want het veerkrachtiger en sterker maken van onze Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven staat al geruime tijd hoog op het prioriteitenlijstje van Boerenbond.

Daarmee bedoel ik niet dat onze boeren niet sterk in hun schoenen staan, integendeel. Vlaanderen mag zich gelukkig prijzen met zo veel agrarische ondernemers die elke uitdaging het hoofd weten te bieden en daar nog eens een flinke schep innovatie en duurzaamheid bovenop doen. Daar mogen we heel fier op zijn. 

Maar helaas weten we allemaal dat boeren er vandaag niet makkelijker op wordt. Meer dan in andere sectoren worden land- en tuinbouwers geconfronteerd met externe factoren waar ze zelf geen vat op hebben en die hen voor grote uitdagingen stellen. De rechtsonzekerheid die alsmaar toeneemt, prijsvorming die onderhevig is aan de grillen van de internationale politiek, een steeds extremer klimaat … Allemaal zaken die je als land- en tuinbouwer uit je evenwicht kunnen brengen als je niet héél stevig in je schoenen staat. 

We doen bij Boerenbond elke dag ons uiterste best om de impact van die externe factoren op onze leden zo klein mogelijk te houden. Rechtszekerheid is daarbij cruciaal. Deze week nog maakten we de geselecteerde bedrijven uit onze PAS-projectoproep bekend en herhaalden we de noodzaak van een dringende verlenging van aflopende omgevingsvergunningen. Maar we blijven ook hameren op het belang van een eerlijke prijs voor een eerlijk product en waardering voor onze Vlaamse boeren. 

Maar hoe goed we ook ons best doen, er zullen moeilijkheden op ons pad blijven komen. Een reden te meer dus om te werken aan de dingen die je wel zelf in de hand hebt, zowel op mentaal, financieel als managementvlak. Onze consulenten helpen je met plezier op weg om nog meer inzicht te krijgen in de sterktes en zwaktes van je bedrijf, in alle vertrouwen en eerlijkheid.

Hoe robuuster je bedrijf, hoe beter je uitdagingen het hoofd kan bieden.

Lode Ceyssens

Voorzitter Boerenbond