Boerenbond en Copa-Cogeca voeren actie tegen natuurherstelwet

Deze middag klonk er een duidelijke boodschap in Brussel: de natuurherstelwet in haar huidige vorm is een bedreiging voor land- en tuinbouw in Europa. 

Op donderdag 1 juni werd het Brusselse Luxemburgplein even omgetoverd in een landbouwlandschap. Europese boeren zakten samen met vertegenwoordigers van Boerenbond en Europese landbouworganisatie Copa-Cogeca af naar de hoofdstad om een duidelijk punt te maken: zorg ervoor dat deze natuurherstelwet niet goedgekeurd wordt, want ze bedreigt de ruimte voor land- en tuinbouw in Europa. Heel wat Europese parlementsleden zetten hun handtekening en onderschreven daarbij dat ook zij zich ernstig vragen stellen bij de impact van dit Europese voorstel.

“Onze Vlaamse boeren produceren voedsel in een erg verstedelijkte context. Het ruimtebeslag in Vlaanderen ligt met 33% veel hoger dan het gemiddelde van 5% in Europa. Dat betekent dat de natuurherstelwet in Vlaanderen nog een veel grotere impact kan hebben dan in onze buurlanden”, zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. “Met de actie die we vandaag op poten zetten willen we het beleid wakker schudden en de ongerustheid van onze boeren duidelijk maken in Brussel. Als we willen dat land- en tuinbouw nog in het Europese plaatje past, moet deze natuurherstelwet grondig bijgestuurd worden.”

“De landbouwgemeenschap heeft de afgelopen maanden de evoluties rond deze natuurherstelwet met veel ongeloof en verwarring gevolgd”, zegt Tim Cullinan, ondervoorzitter van Copa. “Wanneer boeren en landeigenaars zeggen dat het teveel is, dan spreken ze uit ervaring. Het zijn zij die deze wet in de praktijk zullen moeten omzetten en de gevolgen moeten betalen, het zijn zij die land zullen verliezen. We vragen simpelweg om naar onze boeren te luisteren en hun advies niet in de wind te slaan.”

De landbouwcommissie van het Europees Parlement heeft de natuurherstelwet met een ruime meerderheid verworpen, maar er wordt verwacht dat het Europese Parlement uiterlijk in juli zijn definitieve standpunt zal innemen. Ook de Europese Raad zal zich nog definitief moeten positioneren. Het is nu cruciaal dat Europese Parlementsleden voorkomen dat deze natuurherstelwet een gitzwarte pagina wordt in de geschiedenis van de Europese landbouwsector en haar voedselproductie.