Boerenbond, ABS, Groene Kring en jong ABS reageren ‘verbijsterd’ over aanpak MAP7

Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), jong ABS en Groene Kring kaarten samen de aanpak in het kader van het nieuw mestactieplan (MAP7) aan.

“Wij hebben verbijsterd kennis genomen van de maatregelen in het kader van MAP7 die het kabinet van minister Demir met de Europese commissie aftoetste. Deze maatregelen werden door de minister zonder voorafgaand overleg of betrokkenheid van enige partij in de regering, het parlement of de stakeholders voorgelegd.”, luidt het bij de landbouworganisaties.

Waar zowel Vlaamse strategische adviesraden (SALV en MINA-raad) als de wetenschappers zeggen dat “het cruciaal is om vroegtijdig af te spreken over de strategie voor het betrekken van landbouwers en hun organisaties” is dat precies wat er niet gebeurt. Zonder enig overleg en unilateraal wordt er ons nu een MAP gepresenteerd. De landbouworganisaties krijgen nu exact 10 dagen om hierop te reageren. Dit plan zal de productie van alle land- en tuinbouwgewassen in Vlaanderen drastisch verminderen en sommige teelten zelfs verbieden.

Dit zal het voor onze land- en tuinbouwers onmogelijk maken om nog een rendabel inkomen te halen uit hun teelten. Het zal bovendien een enorme impact hebben op alle bedrijven in Vlaanderen die onze verse producten verwerken. Dit plan geeft duidelijk boodschap aan onze land- en tuinbouwers: ER IS VOOR LAND- en TUINBOUW GEEN RUIMTE MEER IN VLAANDEREN!

De land- en tuinbouwsector wil zeker, samen met de overheid en alle betrokken partners, nadenken over realistische maatregelen om de waterkwaliteit in Vlaanderen verder te blijven verbeteren. Het voorliggende plan is echter voor de land- en tuinbouwers in Vlaanderen onaanvaardbaar en niet meer of niet minder dan de doodsteek.

Na een grondige analyse van de teksten, zullen we ons met onze leden beraden over mogelijke acties.

Meer info:

  • Lode Ceyssens, voorzitter Boerenbond, 0475 55 55 25.
  • Hendrik Vandamme, voorzitter ABS, 0476 41 51 58.
  • Bram Van Hecke, voorzitter Groene Kring, 0472 47 53 17.
  • Lieven De Stoppeleire, voorzitter Jong ABS, 0475 96 90 52.