AIF en Boerenbond investeren in verduurzaming plantaardige eiwitten

Met de steun van Boerenbond en het Agri Investment Fund (AIF) werd vandaag het gloednieuwe Gentse bedrijf Protealis gelanceerd.

Geprikkeld door de uitdaging om in Vlaanderen meer lokale, duurzame en plantaardige eiwitten te kweken, wil Protealis het volle potentieel van peulvruchten aanboren. Ze doen dit door bij de start nieuwe en rendabele sojarassen met een hoog eiwitgehalte te ontwikkelen, aangepast aan onze bodem en ons klimaat. Later zullen ook nieuwe rassen voor andere eiwitgewassen veredeld worden. Door zijn investering in deze nieuwe startup draagt AIF zo bij aan een nieuwe eiwitstrategie en aan een verdere verduurzaming van de lokale landbouw.

Via het Agri Investment Fund (AIF) investeert Boerenbond in tal van pioniersprojecten die de land- en tuinbouw moeten verduurzamen en versterken. Vaak zijn dit opkomende, beloftevolle ondernemingen die net dat extra duwtje nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om projecten zoals de ontwikkeling van biologische gewasbeschermingsmiddelen, nieuwe en sterkere fruitrassen, onderzoek naar vooruitstrevende dierengeneeskunde en vaccins … en, in het geval van Protealis, over de zoektocht naar meer plantaardige eiwitbronnen.

Uitdagingen zijn ook kansen

“Een stijgende wereldbevolking, de verhoogde levensstandaard in vele groeilanden en de opkomst van groene energie en groene chemie zorgen voor een toenemende vraag naar landbouwproducten. Tegelijk moet dit passen binnen de grenzen van onze planeet en de beperkte beschikbaarheid van o.a. grond en water. Om deze immense economische en ecologische uitdagingen het hoofd te bieden is innovatie van cruciaal belang voor de agrarische sector”, merkt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker op. “De bundeling van de krachten van AIF, Boerenbond en Protealis zorgt voor investeringskapitaal, sectorkennis en ervaring. We zijn er van overtuigd dat we volop de investeringskaart moeten trekken om te bouwen aan de innovatieve oplossingen van morgen.”

Nieuwe plantaardige eiwitten

Met de oprichting van Protealis, een project dat AIF en Boerenbond van in de prille onderzoeksfase mee ondersteunden, kunnen we onze bijdrage leveren aan het praktisch uitrollen van de nieuwe eiwitstrategie die de lokale eiwitproductie in ons land moet vergroten. De toenemende vraag naar eiwitrijke teelten creëert bovendien kansen voor de Vlaamse landbouwer. Niet alleen via investeringen, maar ook via netwerkevents en begeleidingstrajecten ondersteunt Boerenbond landbouwers om deze nieuwe marktmogelijkheden degelijk te verkennen. In elke Vlaamse regio faciliteren we contacten tussen producenten en afnemers. Via lerende netwerken met landbouwers is het verder de bedoeling om dit nieuw verdienmodel te vertalen naar het individuele bedrijf. Centraal hierbij staat een duurzaam inkomen voor de landbouwer, een degelijke verankering in de regionale keten en uiteindelijk een positieve waardering van het product tot bij de consument.

AIF werd in 2007 opgericht in de schoot van M.R.B.B, de financiële holding van Boerenbond. AIF investeert in innovatieve projecten die bijdragen aan de competitiviteit van de land- en tuinbouwsector binnen het werkgebied van Boerenbond.