Menu

Terug naar Onderwerpen >Signalisatie landbouwvoertuigen

Signalisatie landbouwvoertuigenTerug naar Onderwerpen >

Alle regio's

Landbouwvoertuigen en -machines worden steeds groter, zwaarder en krachtiger. Tegelijkertijd neemt het autoverkeer nog steeds toe en maakt de recreatieve weggebruiker steeds meer gebruik van de typische landbouwwegen.

Nieuwe wettelijke regels met betrekking tot de signalisatie van landbouwvoertuigen drongen zich dan ook op. De toepassing er van leidt tot een verhoogde zichtbaarheid waardoor de andere weggebruikers in staat zijn op een veilige manier te anticiperen op de de lage snelheid, de breedte, de beperkte wendbaarheid ...

De landbouwsector verduidelijkt de nieuwe regelgeving in een brochure.