Menu

Bodemonderzoeken en bodemverontreiniging

Terug naar Onderwerpen
Thema's: 
Tegen 2036 moet de sanering van alle historisch verontreinigde gronden gestart zijn. Omdat de kosten van sanering hoog kunnen oplopen, volgt Boerenbond dit dossier al een tijdje nauw op, samen met de OVAM.
Caroline Van der Heyden, adviseur Milieubeleid, Studiedienst Boerenbond

OVAM, de overheidsinstelling die zorg draagt voor een optimale kwaliteit van bodem en grondwater, wil (historische) bodemverontreiniging aanpakken. Vlarebo (Vlaams reglement betreffende de bodemsanering) bevat daarom onder meer regels over de identificatie van risicogronden, de periodieke onderzoeksplicht voor deze gronden en de sanering van eventuele bodemverontreiniging.

Tegen 2036 moet de sanering van alle historisch verontreinigde gronden gestart zijn. Om die timing te halen werd de bodemwetgeving aangepast, zodat alle risicogronden de komende jaren onderzocht zullen worden. OVAM is nu bezig om iedereen die volgens de gemeentelijke inventaris beschikt over risicogronden – met de bijbehorende periodieke onderzoeksplicht – actief aan te sporen om dat onderzoek ook uit te voeren. Via deze bodemonderzoeken op risicogronden krijgt OVAM zicht op de effectief vervuilde gronden, die al dan niet sanering vereisen.

Omdat de kosten van sanering hoog kunnen oplopen, volgt Boerenbond dit dossier al een tijdje nauw op, samen met OVAM. Momenteel onderzoeken we of een bodemsaneringsfonds voor de land- en tuinbouwsector haalbaar is.

Weet je niet goed waar je terecht kan om een bodemonderzoek te laten uitvoeren? Boerenbond heeft een vrijblijvende samenwerking afgesloten met 6 erkende bodemsaneringsdeskundige. Je vindt de lijst hier.

In dit onderwerp geven we antwoord op enkele veel gestelde vragen beantwoord. Zit je nadien toch nog met vragen? Contacteer dan je dienstbetoonconsulent voor jouw regio.

Meer informatie

Thema's: