Wanneer is een tachograaf in de vrachtwagen verplicht?

De tachograaf registreert de rij- en rusttijden van de chauffeur op basis van de Europese Verordening (EEG) n° 3820/85 en later 561/2006.

De verordening is zeer ruim toepasbaar. Ze geldt voor voertuigen - of de combinatie van voertuigen - met een MTM van meer dan 3,5 ton die op de openbare wegen in de EU rijden. De verordening geldt ook voor voertuigen met meer dan negen zitplaatsen.

Ook heel wat land- en tuinbouwers gebruiken voertuigen die onder die wetgeving vallen. Onder zeer strikte voorwaarden zijn er vrijstellingen voor het gebruik van de tachograaf en de bestuurderskaart.