De starterscursus type B is een praktijkgerichte opleiding met een boeiend programma van sectorspecifieke onderwerpen.  De cursus is gericht op starters na het volgen van een type A cursus, op werknemers van een actief land-/tuinbouwbedrijf, op partners van een actieve land-/tuinbouwer of actieve land-/tuinbouwers zelf die hun beroepskennis willen opfrissen of uitbreiden.

Inhoud van de starterscursus type B

In de cursus wordt per sector dieper ingegaan op onderwerpen als rendabiliteit, specifieke administratie, kostprijsberekening, lastenboeken, beheersovereenkomsten, bodembeheer, premiemogelijkheden, gewasbescherming, teelttechnieken, rassenkeuze, pachtwet en grondgebruik, duurzame productiemogelijkheden,…

Praktisch

De cursus wordt aangeboden in volgende formules:

  Dag- en avondcursus
Periode Eind januari t.e.m. eind april
Inschrijvingsgeld
 
Leden Boerenbond, Groene Kring of Ferm Agra: 90 euro + gratis cursusmap 
Niet-leden: 90 euro + 30 euro voor de cursusmap
Formule

4 fysieke vrijdagen (9u - 17u)
+ 9 online avonden (18u30 - 22u30)

Data en locaties

De fysieke lesdagen gaan door op locaties doorheen heel Vlaanderen.

  • Melkvee: - VOLZET - .
  • Akkerbouw en grove groenten, - VOLZET -
  • Groententeelt openlucht en glastuinbouw:  start op 26/1, einde op 19/4. Fysieke lesdagen op 26/1, 23/2, 15/3 en 19/4.
  • Fruitteelt, nieuwe verdienmodellen, varkenshouderij en pluimveehouderij: start op 2/2, einde op 26/4. Fysieke lesdagen op 2/2, 1/3, 22/3 en 26/4.
  • Vleesvee, sierteelt en boomkwekerij: start op 9/2, einde op 3/5.

Fysieke lesdagen op 9/2, 8/3, 29/3 en 3/5.

Meer info Via vorming@boerenbond.be of 016 28 60 57.

 

  Wijnbouw
Periode Start op 27 januari, einde op 18 mei.
Inschrijvingsgeld
  • Leden Boerenbond/Groene Kring/Ferm Agra: 200 euro + gratis cursusmap
  • Niet-leden: 200 euro + 50 euro cursusmap
Formule Combinatie van digitale (25%) en fysieke lessen (75%) op dinsdag- en donderdagavond en zaterdag overdag. Organisatie van Studiekring Guvelingen en Boerenbond.
Locatie fysieke lessen Hasp-O Stadsrand
Diestersteenweg 146, 3800 Sint-Truiden
Meer info Via vorming@boerenbond.be of 016 28 60 57.