Starten in land- of tuinbouw?

Wil jij een land- of tuinbouwbedrijf opstarten of overnemen?

Overweeg je een carrière in land- of tuinbouw? Volg dan onze starterscursus, de beste basisopleiding en ideale voorbereiding. Ben jij een actieve land- of tuinbouwer die zijn/haar kennis wil opfrissen? Ook dan is de starterscursus iets voor jou!

De starterscursus leidt naar het installatieattest. Dit attest geeft toegang tot financiële ondersteuning via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

Inschrijven voor de starterscursus doe je via de website.

Starter in land- en tuinbouw

Starterscursus Type A: Algemeen land- en tuinbouw (100 uren)

Inhoud van de starterscursus type A

Dit cursusonderdeel behandelt verschillende onderwerpen zoals onder meer algemene & specifieke  landbouwwetgeving, bedrijfsovername, financieel beheer & ondernemerschap, sociale en familiale aspecten, fiscaliteit en boekhouding, schadeberekening & verzekeringen,...
De starterscursus type A is toegankelijk voor iedereen en richt zich specifiek naar personen die denken aan een overname of opstart in de verre/nabije toekomst, reeds gestart zijn met een eigen bedrijf

Je krijgt er antwoord op de vragen

     -  Is jouw project rendabel, kan je ervan leven?
     -  Hoe zit het met bevoorrechte pachtoverdracht?
     -  Welke vergunningen zijn er nodig?
     -  Plan je milieu-investeringen best op het ogenblik van de overname of stellen je deze beter uit?
     -  Is overnemen in bijberoep een opie?
     -  Wat zijn de gevolgen van huwen met scheiding van goederen of met algehele gemeenschap?
     -  Wat neem je precies over en hoe bepaal je de waarde hiervan?
     -  Kies je voor een forfaitair stelsel of niet? Welk stelsel is het voordeligst?
     -  Van welke premies kan je genieten?
     -  Hoe kan je jouw bedrijf omschakelen naar biologische landbouw?
     -  Hoe zit het met de landbouw in Europa?

Praktisch

De cursus wordt aangeboden in volgende formules:

  Avondcursus Dagcursus
Periode  September tot januari en
januari tot mei
Herfstvakantie, krokusvakantie en paasvakantie.
Aantal sessies 28 avonden 15 dagen
Uren 4 uur 8 uur (ma-vrij)
Inschrijvingsgeld
leden Boerenbond,
 Groene Kring en Ferm Agra
130 euro 130 euro

Inschrijvingsgeld
Niet-leden

180 euro 180 euro
Data & locaties Klik hier voor alle data en locaties van de starterscursus type A
Meer info Stuur me meer info over deze cursus

 

Starterscursus type B: sectorspecifieke kennis (60uren)

De starterscursus type B is een praktijkgerichte opleiding met een boeiend programma van sectorspecifieke onderwerpen.  De cursus is gericht op starters na het volgen van een type A cursus, op werknemers van een actief land-/tuinbouwbedrijf, op partners van een actieve land-/tuinbouwer of actieve land-/tuinbouwers zelf die hun beroepskennis willen opfrissen of uitbreiden.

Het aanbod van de starterscursus type B wordt aangevuld tegen het einde van de type A cursussen. De selectie van sectoren die wordt aangeboden, is afgestemd op de deelnemers uit de type A cursussen. Op deze manier bieden we zoveel mogelijk deelnemers de kans om op een jaar tijd de theorielessen van de starterscursus af te ronden.

Inhoud van de starterscursus type B

In de cursus wordt per sector dieper ingegaan op onderwerpen als rendabiliteit, specifieke administratie, kostprijsberekening, lastenboeken, beheersovereenkomsten, bodembeheer, premiemogelijkheden, gewasbescherming, teelttechnieken, rassenkeuze, pachtwet en grondgebruik, duurzame productiemogelijkheden,…

Klik door op de gewenste sector voor een uitgebreidere inhoud van de cursus.

pluimvee

varkens melkvee akkerbouw

Biologische productie

Vleesvee fruitteelt Nieuwe verdienmodellen
Schapenhouderij Geitenhouderij Fruitteelt (hard & zacht) Groententeelt openlucht & glastuinbouw
 
Praktisch

De cursus wordt aangeboden in volgende formules:

  Dag- en avondcursus
Periode  Oktober tot december en januari tot april
Uren 4 uur
Inschrijvingsgeld
leden Boerenbond
90 euro
Inschrijvingsgeld
niet-leden Boerenbond
120 euro
Aantal sessies

De cursus wordt aangeboden in volgende formule: combinatie fysieke & online lessen, overdag en 's avonds.
Elke cursus omvat 3 lesdagen, overdag op een weekdag (vrijdag). Wie werkt in de prive-sector kan gebruik maken van Vlaams Opleidingsverlof om op deze momenten vrij te zijn.

 • lesdag 1 op vrijdag: 6 uur fysiek les samen, aangevuld met bedrijfsbezoek, 8u30 - 17u30
 • 5 à 6 avonden, dinsdag & donderdag, 4 uur online les, 18u15 - 22u30
 • lesdag 2 op vrijdag: 6 uur fysiek les samen, aangevuld met bedrijfsbezoek, 8u30 - 17u30
 • 5 à 6 avonden, dinsdag & donderdag, 4 uur online les, 18u15 - 22u30
 • lesdag 3 op vrijdag: 6 uur fysiek les samen, aangevuld met cursustest om cursus af te sluiten, 8u30 - 17u30
Data & locaties Klik hier voor alle data en locaties van de starterscursus type B 
Meer info Stuur me meer info over deze cursus

 

Opleiding op maat?

Ben je op zoek naar een specifieke opleiding in jouw regio of sector, aarzel dan niet om contact te nemen met ons. Kan je zelf een groep geïnteresseerden samenbrengen om de cursus te volgen? Dan organiseren wij een cursus waar en wanneer je wilt. Neem zeker even contact op met ons om de mogelijkheden te bekijken.

Stage

tage is een verplicht onderdeel van de starterscursus. Tijdens je stage zet je de theorie uit de type A en B cursus om naar de praktijk. Je krijgt hierbij begeleiding van de bedrijfsleider en 2 stagebegeleiders aangeduid door AgroCampus. Tijdens je stage maak je een stageopdracht die ook de voorbereiding voor je installatieproef is.

 • ofwel volbreng je één stageperiode: 1x20 dagen (min. 160 uur)
 • ofwel deel je de stage op  in twee stageperiodes: 2x10 dagen (2 x min. 80 uur)
 • op een bedrijf naar keuze
 • op een moment naar keuze
 • klik hier voor alle info over jouw stage : STAGE

Terugkomavond - voorbereiding op de installatieproef

Om je goed voor te bereiden op de installatieproef, kan je deelnemen aan de terugkomavond van de starterscursus. De Groene Kring consulent overloopt nog eens met jou de vakken van de type A om je voor te bereiden op de schriftelijke proef. Als voorbereiding op het mondelinge deel overlopen we een handig stappenplan, waarmee jij aan de slag kan om  jouw presentatie samen te stellen. Uiteraard is er ruim tijd voorzien voor  jouw vragen zodat je goed voorbereid aan de proeven begint.

klik hier voor de data en locaties van de terugkomavonden

Installatieproef

De installatieproef wordt georganiseerd door de Vlaamse Overheid, de inschrijven verlopen via AgroCampus. Dit is het eigenlijke examen van de starterscursus. De installatieproef wordt 2 maal per jaar georganiseerd in elke provincie.

De installatieproef bestaat uit:

 • Schriftelijk deel (open boek)
 • Mondelinge deel (voor jury)

klik hier voor de data en locaties van de installatieproeven >

Installatieattest

Na het succesvol afronden van dit traject ontvang je een installatieattest. Dit attest verleent je toegang tot VLIF-steun bij de overname of opstart van jouw eigen bedrijf of bij investeringen. Het installatieattest omvat ook een attest bedrijfsbeheer en toont tevens aan dat je beroepsbekwaam bent. Ook zal je een brede kennis opbouwen en dit zowel algemeen als sectorspecifiek.

Vrijstellingen

Misschien ben jij wel vrijgesteld voor een deel van het traject. Wat je precies moet volgen om toch een installatieattest te bekomen lees je hier.

 

Vlaams opleidingsverlof

Werknemers uit de privésector die een starterscursus type A of B volgen of een stage lopen, hebben recht op een bezoldigde afwezigheid.  Als dit voor jou het geval is, geef dit dan duidelijk mee bij je inschrijving. Wij bezorgen je dan op het gepaste moment de nodige documenten om je opleidingsverlof aan te vragen.

Betalen met opleidingscheques

De opleidingen die AgroCampus aanbiedt kunnen niet betaald worden met opleidingscheques.

Zit je nog met een vraag?

Dan kan je terecht

 

We helpen je graag!