Nieuwe wettelijke regels signalisatie landbouwvoertuigen

Nieuwe wettelijke regels rond de signalisatie van landbouwvoertuigen.

Landbouwvoertuigen en -machines worden steeds groter, zwaarder en krachtiger. Tegelijkertijd neemt het autoverkeer nog toe en maakt de recreatieve weggebruiker meer en meer gebruik van de typische landbouwwegen.

Nieuwe wettelijke regels rond de signalisatie van landbouwvoertuigen drongen zich dan ook op. De toepassing ervan leidt tot een verhoogde zichtbaarheid waardoor de andere weggebruikers in staat zijn op een veilige manier te anticiperen op de lage snelheid, breedte en beperkte wendbaarheid van landbouwvoertuigen en -machines.

Bestel je kentekenplaat of signalisatieborden met korting via de Boerenbond-webshop.

Opletten met signalisatiemateriaal 

De nieuwe verkeersregelgeving laat nu meerdere formaten van rood-witgestreepte borden toe. Ook de eisen van retroreflectie zijn veranderd. Vroeger waren in het vooraanzicht enkel panelen van 50 bij 50 cm toegelaten waarvan het witte gedeelte reflecteerde, en achteraan enkel panelen van 50 bij 50 cm waarvan het rode gedeelte reflecteerde. Nu heeft onze wetgeving aansluiting gevonden bij wat in het buitenland gebruikelijk is.

Formaten van de panelen

De volgende formaten zijn toegelaten: vierkante panelen van minstens 42 bij 42 cm, rechthoekige panelen van minstens 28 bij 56 cm en 14 bij 80 cm. Zowel de rode als de witte strepen zijn retroreflecterend. Ook de kleine vierkante panelen van minstens 28 bij 28 cm (maar niet groter dan 42 bij 42 cm) zijn toegelaten. Ook hier zijn zowel de rode als de witte strepen retroreflecterend. De panelen moeten verder in hoogretroreflecterend materiaal uitgevoerd zijn en mogen voor de signalisatie in het voor- en achteraanzicht niet gebruikt worden voor voertuigen breder dan 3,50 m.

Homologatie en identificatie van de panelen

Ten minste één van de retroreflecterende strepen van het paneel moet voorzien zijn van twee identificatiecodes: een code waaruit blijkt dat het paneel gehomologeerd is en een code die verwijst naar de fabrikant of zijn vertegenwoordiger. Ook buitenlandse panelen zijn toegelaten als aangetoond wordt dat ze aan de Belgische wetgeving voldoen.

Panelen van 50 bij 50 cm

De oude panelen van 50 bij 50 cm, wit retroreflecterend vooraan en rood retroreflecterend achteraan, mag je nog gebruiken tot en met 31 december 2015, voor zover ze voorzien zijn van een identificatiecode waaruit blijkt dat ze gehomologeerd zijn. Daarna zijn ze niet meer geldig.

Let op bij de aankoop van panelen

Panelen zonder homologatie- en identificatiecodes worden soms zeer goedkoop aangeboden. Deze panelen zijn steeds onwettelijk. Wie hierin investeert, riskeert problemen bij een controle. Ook panelen van 50 bij 50, wit retroreflecterend vooraan en rood retroreflecterned achteraan, kan je vanaf 1 januari 2016 onder geen enkele voorwaarde nog reglementair gebruiken. Investeren in zulke panelen is dus ook af te raden.

Keuringen, een never ending story?

De voorbije weken hebben we, steeds in overleg met de overheid, duidelijkheid proberen te verschaffen over de keuringen. In welke gevallen is geen administratieve keuring vereist? In welke gevallen is een technische keuring vereist? Toch blijven in de praktijk verschillende interpretaties de ronde doen. De overheid neemt nu een nieuw initiatief, dat voor duidelijkheid moet zorgen. Hopelijk volgt die spoedig!