Is jouw tractor een uitzonderlijk voertuig?

Alles wat je moet weten over uitzonderlijk vervoer.

De maximale breedte van een voertuig zoals bepaald in het Technisch Reglement is 2,55 meter.
Voor landbouwvoertuigen is er een uitzondering tot 3m mits voldaan is aan onderstaande 3 voorwaarden: 
•    enkel traject hoeve-veld;
•    maximumsnelheid 30 km/uur;
•    de gemakkelijk opplooibare delen worden opgeplooid; de gemakkelijk afneembare delen worden afgenomen.

Voldoet jouw tractor niet aan bovenstaande voorwaarden of is jouw tractor met machine meer dan 3 m breed, dan behoort uw voertuig tot het “uitzonderlijk vervoer”.

De landbouwvoertuigen die vallen onder de regelgeving ‘Uitzonderlijk vervoer’ moeten beschikken over een vergunning. Bovendien moet je het voertuig voorzien van bijkomende signalisatie.
 

Aanvragen van een vergunning

Het aanvragen van een vergunning kan digitaal of op papier:

 

Hiervoor moet een retributie van 124 euro (2022) worden betaald. Er zijn twee categorieën vergunningen voor de landbouwsector:

 • categorie 1: 
  • tot 3,5 m breed
  • 5 jaar geldig
 • Categorie 2:
  • Van 3,5m tot 4,25 m breed
  • 1 jaar geldig
  • Verplicht waarschuwingsvoertuig

 

Opgelet!

 • Een uitzonderlijk landbouwvoertuig mag niet op de openbare weg komen in gevaarlijke weersomstandigheden (sneeuw, hagel, …)
 • Een uitzonderlijk voertuig mag geen deelbare lading vervoeren (graan, paloxen, stro, zaaizaden, pootgoed, …)
 • Voor zelfrijdende voertuigen moeten ook de homologatiedocumenten waaruit de uitzonderlijke afmetingen blijken, voorgelegd kunnen worden. 

 

Voor het invullen van de technische gegevens kan je gebruik maken van deze richtlijnen:

 • Aanvraagformulier (pdf) voor landbouwtrekkers met gedragen werktuigen of verwisselbare uitrustingsstukken met een breedte tussen 3,00 en 3,50 meter (bv. zaaimachine, rotoreg, maaimachine …).
 • Aanvraagformulier (pdf) voor landbouwtrekkers met gedragen werktuigen of verwisselbare uitrustingsstukken met een breedte tussen 3,50 en 4,25 meter (bijvoorbeeld een preirooier).
 • Aanvraagformulier (pdf) voor landbouwtrekkers met een getrokken werktuig met een breedte tussen 3,00 en 3,50 meter (zoals een mestinjecteur, rooimachine …).
 • Aanvraagformulier (pdf) voor zelfrijdende landbouwmachines met een breedte tussen 3,00 en 3,50 meter (bijvoorbeeld een maïshakselaar, zelfrijdende rooimachine, zelfrijdende mestinjecteur ...).

Elektronische aanvraag vergunning ‘Uitzonderlijk vervoer’

Vooraleer je een vergunning elektronisch kan aanvragen, moet je een registratieformulier invullen.
Na de registratie ontvang je per e-mail de gebruikersnaam en het paswoord om te kunnen inloggen op het webportaal. In onderstaande filmpje zie je stap-voor-stap hoe je online tot een goede aanvraag komt.
 

Extra signalisatie uitzonderlijk vervoer

Uitzonderlijke voertuigen moeten voorzien zijn van extra signalisatie:

 • 4 breedteborden
  • 2 vooraan voorzien van een wit licht
  • 2 achteraan voorzien van een rood licht
 • 3 zwaai of knipperlichten
  • 2 op de cabine
  • 1 links achteraan op de machine
 • 2 borden “uitzonderlijk vervoer”
  • 1 vooraan
  • 1 achteraan
 • De “gewone” lichten moeten permanent branden (ook overdag!)

Bijkomende uitrusting: 

 • Een extra gevarendriehoek
 • twee draagbare, geeloranje, enkelgerichte, elektronische flashlichten