Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging: een complex en alomvattend proces.
Voorbereiden, plannen, communiceren & duidelijke afspraken  

Het komende decennium zullen heel wat bedrijfsleiders moeten nadenken over decontinuïteit van hun bedrijf. Het is belangrijk dat de bedrijfsleider en potentiele opvolger dit in de meest optimale omstandigheden laten plaatsvinden.

Een tijdige voorbereiding en planning, met bijhorende afspraken en een duidelijke communicatie zijn hierbij van essentieel belang.

Complex proces

Bovendien is bedrijfsopvolging in de land- en tuinbouwsector er niet eenvoudiger op geworden. De grote kapitaalsintensiteit, diverse financiële, fiscale, juridische en economische aspecten maken het proces complex, terwijl ook de familiale en sociale belangen niet uit het oog verloren mogen worden.

Emotioneel vs zakelijk

Bedrijfsoverdracht is voor 80% emotioneel en voor 20% zakelijk is een vaak gehoorde uitspraak die goed weergeeft hoe de verhoudingen liggen. Het gaat immers niet enkel om het geven van de nodige aandacht en ondersteuning op het gebied van het bedrijf maar ook op dat van de familie en van de (toekomstige) bedrijfsleider zelf.

Kenniscentrum bedrijfsopvolging

Om de land- en tuinbouwers optimaal te begeleiden en bij te staan bij deze zeer diverse aspecten van (familiale) bedrijfsopvolging is het kenniscentrum bedrijfsopvolging opgestart.

Aan de slag met ons bedrijfsopvolgingspakket

Denk je zelf aan een bedrijfsovername? Zit je met vragen of wil je je gewoon al wat voorbereiden?  Met onze brochures zetten we je alvast op de goeie weg. Raadpleeg ze gratis via het kenniscentrum bedrijfsopvolging.

kcbo