Voorbereiden van je pensioen

De pensioenleeftijd komt dichterbij, en dus zit je met vragen over de toekomst. Dit is het ideale moment om advies in te winnen over:

  • Vanaf wanneer kan je met pensioen?
  • Hoeveel zal dit pensioen ongeveer bedragen?
  • Draag je best tijdelijk je bedrijf over aan je partner of geniet je beter samen van de rust?

Wist je dat je als gepensioneerde nog mag bijverdienen? Ideaal wanneer je je bedrijf geheel of gedeeltelijk wilt verderzetten.

Wat met de gronden wanneer je met pensioen gaat?

Samen met de bedrijfsgebouwen zijn er vaak ook gronden in eigendom. We onderzoeken met jou wat hiermee kan gebeuren.

  • Kan het eigendom verpacht worden en aan welke voorwaarden?
  • Moet je de gronden verkopen of kan je beter nadenken over een schenking van eigendom aan de kinderen als die er zijn?

Eventuele pachtgronden moet je tijdig en volgens de regels van de pachtwet opzeggen.

Administratieve verplichtingen bij je pensioen als landbouwer

Bij stopzetting van het bedrijf moeten je ook een pak administratieve verplichtingen naleven:

  • Wat met NERs?
  • Wat met de betalingsrechten?
  • Wat met de mogelijkheid om op de hoeve te blijven wonen?

Voor al die vragen en nog veel meer kan je terecht bij je consulent dienstbetoon van Boerenbond.