Verplicht sinds 2015

Sinds 25 november 2015 moeten alle personen die gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik gebruiken, verkopen of advies geven erover beschikken over de juiste fytolicentie. Ook verkopers van gewasbeschermingsmiddelen voor niet professioneel gebruik moeten beschikken over een fytolicentie.

Een fytolicentie kan bekomen worden op basis van een erkend diploma of getuigschrift of na het volgen van een cursus en het afleggen van een examen.

Voor studenten in het landbouwonderwijs

Studenten uit het gewone land- of tuinbouwonderwijs kunnen via die opleiding hun fytolicentie behalen, op voorwaarde dat de onderwerpen in het leerprogramma opgenomen zijn voor hetzelfde aantal uren als de erkende basisopleidingen (16/60/120 uur) en moeten ze slagen voor al deze vakken. Daarna kunnen ze op basis van hun diploma een fytolicentie aanvragen.