Van vegetatie veranderen: wanneer mag het?

Om de vegetatie van een stuk grond te wijzigen, moet je altijd nagaan welke vergunning je nodig hebt. Zomaar een weide omploegen of een struik verwijderen, kan niet. 

Of het nu gaat om (ecologisch kwetsbaar) blijvend grasland, historisch permanent grasland, duinen, vennen, moerassen, loofbossen,… of kleinere landschapselementen zoals bermen, houtkanten, holle wegen, hoogstamboomgaarden, poelen en duinvegetaties. Bij elk van deze vegetatietypes geldt de regel: ga na welke procedures je moet doorlopen voor je een wijziging kan aanbrengen.

Heb je vragen rond vegetatiewijziging? Dan helpen we je graag verder

  • Onder welk statuut valt de vegetatie op mijn perceel?
  • Welke vergunning moet ik aanvragen (natuurvergunning vs omgevingsvergunning)?
  • Is mijn project haalbaar?
  • Hoe kan ik bij de overheid terecht voor duidelijk advies?
  • Hoe stel ik een vergunningsaanvraag op?
  • Wat zijn de gevolgen wanneer ik toch een wijziging of kap heb gedaan zonder vergunning? 
  • Welke procedures zal ik moeten doorlopen?
  • Welke zijn de mogelijke boetes of opgelegde maatregelen?
  • Hoe kan ik een bezwaar opmaken of verloopt een eventuele regularisatie?