Studentenarbeid

Studentenarbeid is niet meer weg te denken uit onze huidige arbeidsmarkt. Jobstudenten vullen heel wat vacatures in, niet alleen tijdens de vakantieperiodes maar ook in het weekend of op lesvrije dagen.

Via WERKERS kunnen studenten volgens het wettelijke principe van uitzendarbeid worden ingeschakeld.

Bedrijven die samenwerken met WERKERS voor de tewerkstelling van studenten doen dit omdat ze:

  • de studentenregeling complex vinden
  • zo weinig mogelijk administratie willen
  • zelf geen studenten kunnen vinden
  • hierdoor zeer flexibel kunnen werken
  • de selectie willen overlaten aan professionelen
  • perfect kunnen budgetteren omdat alleen de gepresteerde uren worden betaald
Studentcontingent

Steeds vaker worden studenten ingeschakeld om  arbeidspieken op te vangen of om vaste werknemers die met vakantie gaan te vervangen. Studenten kunnen sinds 1 januari 2017, 475 uren per kalenderjaar werken tegen een voordelige RSZ-bijdrage: de werkgeversbijdrage bedraagt slechts 5,43%, de student zelf betaalt slechts 2,71% solidariteitsbijdrage.

Een uiterst belangrijke voorwaarde om te kunnen genieten van de gunstige studentenregeling is het respecteren van de regels met betrekking tot studentenarbeid. Dit begint met het afsluiten van een studentenovereenkomst: deze overeenkomst wordt verplicht schriftelijk afgesloten en moet altijd in 2-voud worden opgesteld. Ook moet de student altijd een kopie van het arbeidsreglement ontvangen. Bovendien geniet een student een bijzondere bescherming voor wat bescherming en preventie op het werk betreft. Ten slotte moet de Dimona-aangifte altijd tijdig worden uitgevoerd.

Het contingent van 475 uur wordt door de RSZ-bijgehouden aan de hand van de Dimona-aangiftes. De RSZ aanvaardt enkel tijdige aangiftes, dat wil zeggen deze aangiftes die voorafgaand aan de tewerkstelling zijn geregistreerd. Laattijdige aangiftes worden onmiddellijk gesanctioneerd door het niet toestaan van het voordelig RSZ-tarief!

De jobstudent kan via de online toepassing studentatwork.be zijn persoonlijke teller raadplegen en een attest afdrukken.

Hoeveel kost dit advies?

Voor deze dienstverlening werken wij graag een offerte op maat uit. 

Neem contact met ons op via WERKERS: 016 28 64 64 of via www.werkers.b