Seizoenarbeid

Land- en tuinbouwsector

WERKERS werkt als erkend uitzendkantoor volgens het wettelijke principe van uitzendarbeid. Onze oorsprong ligt in de land- en tuinbouwsector.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat heel wat van onze activiteit wordt georganiseerd onder  de regeling ‘seizoenarbeid’.

Bedrijven die samenwerken met WERKERS voor de tewerkstelling van studenten doen dit omdat ze:

  • de seizoenregeling complex vinden
  • zo weinig mogelijk  administratie willen
  • zelf geen studenten kunnen vinden
  • hierdoor zeer flexibel kunnen werken
  • de selectie willen overlaten aan professionelen
  • perfect kunnen  budgetteren omdat alleen de gepresteerde uren worden betaald
Wat is seizoenarbeid?

Seizoenarbeid (officieel: gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouw) is een specifiek tewerkstellingsregime dat de land- en tuinbouwsector toelaat op een flexibele manier arbeidskrachten te laten werken. Deze regeling kan ook toegepast worden door uitzendkantoren bij het ter beschikking stellen van uitzendkrachten op land- en tuinbouwbedrijven.

De grondslag van deze flexibiliteit zijn dagcontracten. De seizoenarbeider zelf krijgt per kalenderjaar een totaal quotum van 65 dagen. Dit quotum geldt voor gelegenheidsarbeid in de landbouw, tuinbouw én horeca. Binnen de sector tuinbouw kan de seizoenarbeider maximaal 65 dagen werken per kalenderjaar, in de sector landbouw is dit beperkt tot 30 dagen.

Voor de registratie van de tewerkstelling  krijgt de seizoenarbeider een gelegenheidsformulier, dat dagelijks wordt ingevuld.

Om als seizoenarbeider te mogen werken:

  • mag men gedurende het kalenderjaar nog geen 65 dagen gewerkt hebben in de sectoren landbouw, tuinbouw én horeca ;
  • en mag men gedurende 180 dagen voorafgaand aan de tewerkstelling, niet als reguliere werknemer gewerkt hebben met een vast of tijdelijk contract in de sectoren land- en tuinbouw of horeca.

Voor de bedrijven zelf zijn er geen beperkingen, zij kunnen dus het hele jaar door met seizoenarbeiders werken. Belangrijk om weten is nog dat de  sector 'Aanleg en Onderhoud van Parken en Tuinen’ (pc 145.04) geen gebruik kan maken van deze bijzondere regeling. Dit geldt ook voor de sector van de ‘Technische Landbouwwerken’.

Hoe werken we?

De samenwerking kan starten vanaf het moment dat we de modaliteiten van onze samenwerking hebben vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst zorgt er voor dat prijs, regeling feestdagen … duidelijk omschreven staan en vastliggen.

Van elke vacature die we krijgen, maken we eerst een functie- en profielanalyse. Uiteindelijk willen we een zo goed mogelijk zicht krijgen op de vacante functie en op de eisen die u stelt aan de werknemer die deze functie moet uitvoeren.

Hierbij houden we rekening met opleiding, ervaring maar ook met competenties en bedrijfscultuur.

Alle kandidaat-uitzendkrachten worden door ons gescreend. Dat betekent dat alle kandidaten langs komen op kantoor  en een interview hebben met onze consulenten. In dit interview komen niet alleen opleiding en ervaring aan bod, maar ook de wensen en verlangens van de uitzendkracht (wat wil deze doen, beschikbaarheid, vervoer …). Ook worden de vooropgestelde competenties bevraagd en indien gewenst  worden er testen afgenomen. Specifieke attesten, diploma’s … worden altijd opgevraagd en bewaard. Indien nodig wordt een medisch onderzoek voorzien.

Afhankelijk van de procedure die we afspreken heeft u steeds het laatste woord wanneer een uitzendkracht start op je bedrijf. Je hebt steeds de mogelijkheid de uitzendkracht zelf te spreken voor aanvang van het werk. Voor korte en eenvoudige opdrachten gebeurt dit niet vaak omdat daar in de praktijk te weinig tijd voor is, bovendien vertrouwen de meeste bedrijven op onze expertise voor wat  de selectie van kandidaten betreft.

In geval van tewerkstelling is de administratie zeer eenvoudig: je geeft ons de planning door, wij zorgen voor de verplichte Dimona-aangifte, voor je contracten en die van de uitzendkracht en natuurlijk voor de plukkaart. En na afloop van de week geef je ons via een prestatiestaat de werkelijk gepresteerde uren door. Tot slot volgt dan nog de uitbetaling en de facturatie.

Bij de start van een uitzendkracht staat bij ons een correct onthaal centraal. Hierbij baseren we ons op onze algemene onthaalbrochure en ook op de door u opgemaakte werkpostfiche.

Na de tewerkstelling als seizoenarbeider kan deze werknemer nog verder werken als reguliere uitzendkracht. Tenslotte heeft u steeds de mogelijkheid om een uitzendkracht na een bepaalde tewerkstellingsperiode vast in dienst te nemen. U kan de uitzendkracht eventueel vroeger in dienst nemen door het betalen van een selectievergoeding.

Wist u dat?

Wij niet alleen seizoenarbeiders tewerkstellen die we zelf selecteren? In bepaalde gevallen kunt u er voor kiezen om uw seizoenarbeiders niet zelf onder contract te plaatsen maar bij WERKERS.
Ook bieden wij de mogelijkheid om uw seizoenarbeiders na 65 dagen bij ons onder interimcontract te plaatsen: u kan verder werken met uw vertrouwde ploeg,  met grote flexibiliteit en tegen een betaalbare prijs.

Hoeveel kost dit advies?

Voor deze dienstverlening werken wij graag een offerte op maat uit. 

Neem contact met ons op via WERKERS: 016 28 64 64 of via www.werkers.be