Bedrijfshulp-verzekering

WERKERS agro bedrijfshulp heeft een unieke verzekering voor jou in huis! Op basis van een jaarlijks lidgeld zorgen wij ervoor dat het werk op jouw bedrijf zo normaal mogelijk verloopt, wanneer je ziek bent, herstelt van een ongeval, naar aanleiding van een overlijden of bij jouw afwezigheid wegens vakantie.

Wij bieden verschillende formules aan:

‘Bedrijfshulp direct’
 • Je hebt recht op een sociaal tarief voor de hulpverlening gedurende de volledige duur van de arbeidsongeschiktheid en maximum gedurende een volledig kalenderjaar.
 • De eerste 40 uur hulp per lid en per jaar zijn ook aan het sociale tarief.
 • Indien je na een kalenderjaar nog steeds hulp nodig hebt, krijg je die aan een kostendekkend tarief.
 • Je kan kiezen om hulpuren tijdens het weekend te voorzien tegen hetzelfde sociaal tarief.
‘Bedrijfshulp 1 maand’
 • Je krijgt hulp één maand na het begin van de arbeidsongeschiktheid.
 • Je hebt recht op een sociaal tarief voor de hulpverlening gedurende 11 kalendermaanden.
 • Bedrijfshulp tijdens jouw vakantie wordt aangerekend op basis van het kostendekkend tarief.

Alle modaliteiten van hulpverlening en tarifering worden uitgebreid beschreven in het ‘Reglement Bedrijfshulp’ dat jaarlijks kan worden aangepast.

Redenen te over om te kiezen voor de bedrijfshulpverzekering!
 1. Je stelt je bedrijf veilig voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid of overlijden.
 2. Je bespaart je naasten een heleboel extra werk.
 3. Een ervaren en gespecialiseerde werkkracht neemt jouw werk meteen over.
 4. Een foutje van onze bedrijfsverzorger met schade tot gevolg, wordt vergoed.
 5. Je betaalt een verlaagd tarief.
 6. Facturen en lidgeld zijn fiscaal aftrekbaar

Jouw garantie

Wij zorgen ervoor dat uiterlijk binnen de twee werkdagen na aanvang van de ongeschiktheid of na een overlijden, een ervaren bedrijfsverzorger (m/v) op je bedrijf aanwezig is om de afgesproken dagelijkse taken op uw bedrijf deskundig uit te voeren.
 
Onze vaste bedrijfsverzorgers komen haast zonder uitzondering uit de land- of tuinbouw en kennen hun stiel. Met hun zelfstandigen-spirit nemen zij je bedrijf even over, tot je zelf weer aan de slag kunt. Wij garanderen bovendien dat ze alle courante taken op je bedrijf zelfstandig kunnen uitvoeren.
 
Als lid van WERKERS agro bedrijfshulp heb je de zekerheid dat je bedrijf per hulpreden gedurende een kalenderjaar hulp kan krijgen aan een verlaagd tarief.

Heb je na deze periode nog hulp nodig? Geen probleem, de hulp is nog steeds gegarandeerd, zij het aan een aangepast tarief.

Belangrijk om weten is wij ons zeer goed hebben verzekerd voor elke schade die voortvloeit uit een professionele fout van onze medewerkers.

Het lidgeld en de facturen zijn fiscaal aftrekbaar ook binnen fiscale barema’s.

Tot slot kun je op basis van deze verzekering ook hulp krijgen wegens vakantie, familiale gebeurtenissen, opleiding. De aanleiding voor een hulpvraag hoeft dus niet steeds dramatisch te zijn!

Hoeveel kost dit advies?

Hoeveel kost dit advies?

Voor deze dienstverlening werken wij graag een offerte op maat uit. 

Neem contact met ons op via WERKERS: 016 28 64 64 of via www.werkers.be