Aannemingswerk

Sinds begin 2003 zijn we met WERKERS in aanneming actief als erkend aannemingsbedrijf. Vanuit onze achtergrond staan we sterk in natuur- en landschapswerk zoals maaien en inzaaien van terreinen en bermen of houtkantenbeheer. Tegelijk bouwden we doorheen de jaren een steeds grotere expertise op in beheer- en onderhoudswerken op openbaar domein: reinigen van verharde terreinen en wegen, organisatie en uitvoering van winterdiensten (zout strooien en sneeuw ruimen) om maar enkele zaken te noemen. Ook recente evoluties als mechanische onkruidbestrijding zijn bij ons in volle ontwikkeling.

Unieke werkwijze 

Wat ons als aannemingsbedrijf vooral uniek maakt is onze werkwijze als coöperatie. Alle aannemingsopdrachten die aan WERKERS gegund worden, worden immers uitgevoerd worden door onze vennoten, een netwerk van zo’n 1000 zelfstandige land- en tuinbouwers verspreid over heel Vlaanderen.

Wanneer een opdracht aan ons wordt gegund is dit altijd op basis van een transparante offerte.
Onze coördinatoren gaan graag met jou in overleg om tot het beste en gewenste resultaat te komen.
Wij coördineren de uitvoering van de opdracht van opstart tot oplevering.
Wij waken hierbij over de deskundige uitvoering door onze ervaren vennoten die bovendien beschikken over de juiste machines om de werken uit te voeren.

In de praktijk blijkt dat wij voor een heel diverse groep van klanten opdrachten uitvoeren.
Het gaat om gemeenten, terreinbeheerders, privébedrijven, particulieren.
Wij kunnen dan ook heel wat referenties voorleggen.

Jouw voordeel

  • Werk wordt uitgevoerd door ervaren en gemotiveerde landbouwers met kennis van zaken èn lokale binding, want ze wonen bijna altijd in de directe omgeving.
     
  • Buurtbewoners en omwonenden kennen niet zelden de uitvoerders waardoor het draagvlak voor werken, bijvoorbeeld in de natuur of op openbaar terrein, aanzienlijk vergroot.
     
  • De opdrachten via WERKERS zijn een steun voor lokale agrarische ondernemers. Ze stellen haar/hem in staat de eigen werkzaamheden uit te breiden en het eigen machinepark beter te valoriseren.  Zo stimuleren we bijkomende lokale investeringen.
     
  • Onze consulenten verzorgen de coördinatie van alle werkzaamheden en fungeren voor jou als opdrachtgever als uniek aanspreekpunt. Zo ben u altijd zeker van een snelle en persoonlijke service. Wij zorgen voor de nodige administratie binnen het gegeven legaal kader.

Hoeveel kost dit advies?

Voor deze dienstverlening werken wij graag een offerte op maat uit. 

Neem contact met ons op via WERKERS: 016 28 64 64 of via www.werkers.be