Vanggewasovereenkomst

30 jun 2023
In principe is de indieningsdatum voor een vanggewasovereenkomst voor gronden in gebiedstype 2 en 3 15 februari.

De Mestbank zal evenwel alle aanvragen tot en met 30 juni aanvaarden.

Landbouwers kunnen hun melding van een vanggewasovereenkomst nog intrekken tot uiterlijk 30/6. Na 30/6 kan de melding niet meer ingetrokken worden en moet de aanbiedende landbouwer de extra hectares die hij in de overeenkomst opgegeven heeft, effectief realiseren bovenop zijn basis-doelareaal.