31 okt 2021
Ten gevolge van het nieuwe MAP 6 moet er dit najaar een nieuw soort aangifte gebeuren. Iedereen die verplicht een vanggewas of nateelt moet inzaaien wegens de basisverplichting of om aan het doelareaal te voldoen, moet vóór 31 oktober enkele extra kolommen in zijn verzamelaanvraag invullen.
15 nov 2021
Indien je verplicht bent om een nitraatresidubepaling te laten doen, omwille van derogatie, een lopende vrijstelling of een controle dient dat in deze periode te gebeuren. De mestbank bericht u tijdig of er stalen moeten genomen worden en hoeveel en op welke percelen. Je dient de analyses aan te vragen via SNapp. Dit kan van 1 oktober tot 15 november.
31 dec 2021
Ben je van plan om te stoppen met je bedrijf, dan bepaal je de datum van de stopzetting het best op 31 december en niet op 1 januari. Om te bepalen of iemand heffingsplichtig is in een bepaald jaar, wordt de toestand op 1 januari van dat jaar in rekening gebracht.

Stop dus liever op 31 december dan op 1 januari, zo niet blijf je een extra jaar heffingsplichtig. Dat is zeker zo voor de provinciale belasting op bedrijven.
31 dec 2021
Gebruikers van biociden uit het gesloten circuit zijn sinds 2018 verplicht om zich te registreren en jaarlijks hun gebruikersstatus te bevestigen. Eind november 2020 kregen de gebruikers van biociden uit het gesloten circuit een herinnering toegestuurd om hun status te bevestigen. De bevestigingstermijn loopt tot en met 31 december 2021.

Na het bevestigen van je status krijg je een bevestigingsmail. Niks ontvangen? Check je spam!