30 jun 2023
In principe is de indieningsdatum voor een vanggewasovereenkomst voor gronden in gebiedstype 2 en 3 15 februari.

De Mestbank zal evenwel alle aanvragen tot en met 30 juni aanvaarden.

Landbouwers kunnen hun melding van een vanggewasovereenkomst nog intrekken tot uiterlijk 30/6. Na 30/6 kan de melding niet meer ingetrokken worden en moet de aanbiedende landbouwer de extra hectares die hij in de overeenkomst opgegeven heeft, effectief realiseren bovenop zijn basis-doelareaal.
15 nov 2023
Indien je verplicht bent om een nitraatresidubepaling te laten doen, omwille van derogatie, een lopende vrijstelling of een controle dient dat in deze periode te gebeuren. De mestbank bericht u tijdig of er stalen moeten genomen worden en hoeveel en op welke percelen. Je dient de analyses aan te vragen via SNapp. Dit kan van 1 oktober tot 15 november.