15 nov 2023
Indien je verplicht bent om een nitraatresidubepaling te laten doen, omwille van derogatie, een lopende vrijstelling of een controle dient dat in deze periode te gebeuren. De mestbank bericht u tijdig of er stalen moeten genomen worden en hoeveel en op welke percelen. Je dient de analyses aan te vragen via SNapp. Dit kan van 1 oktober tot 15 november.