Uiterste datum voor wijziging jaarlijkse keuze mestsamenstelling tussen mestanalyses of forfait

15 feb 2022
Om de mestsamenstellingen van de geproduceerde mest te bepalen, moet u voortaan kiezen tussen een:

- forfaitaire mestsamenstelling
- mestsamenstelling op basis van regelmatige analyses

Per mestcode (dus voor elke mestsoort) en voor elke exploitatie, moet u tussen een van die twee systemen kiezen. Het gekozen systeem geldt voor een heel jaar. Het jaar nadien kunt u voor het andere systeem kiezen.