Uiterste datum verhandeling mestverwerkingscertificaten

30 sep 2022
Voor de verwerking van stikstof geldt sinds 1 januari 2007 een systeem van mestverwerkingscertificaten.

Je kan enkel mestverwerkingscertificaten krijgen voor de verwerking van dierlijke mest die geproduceerd werd op een exploitatie in het Vlaamse Gewest.

Wie mestverwerkingscertificaten van 2020 wil gebruiken voor het bewijzen van de basismestverwerkingsplicht van het jaar 2019, moet die mestverwerkingscertificaten ten laatste op 30 september 2021 overdragen via het Mestbankloket.

Heb je vragen over deze deadline?

De consulenten dienstbetoon staan klaar om je te helpen. 
Maak een afspraak en kom langs op één van de zitdagen.

Zitdagen