Indienen klantenlisting forfaitaire landbouwersregeling BTW

31 mrt 2023
De bijzondere landbouwregeling is van toepassing op de belastingplichtige landbouwondernemer uitoefent.

Heb je vragen over deze deadline?

De consulenten dienstbetoon staan klaar om je te helpen. Maak een afspraak en kom langs op één van de zitdagen. 

Zitdagen