Einde indienperiode 3 VLIF-investeringssteun

30 sep 2022
Alle VLIF-steunaanvragen en de dossierbehandeling verlopen via het e-loket van het departement Landbouw en Visserij.

Heb je vragen over deze deadline?

De consulenten dienstbetoon staan klaar om je te helpen. 
Maak een afspraak en kom langs op één van de zitdagen. 

Zitdagen