Deelnameverklaring zoogkoeien en vleeskalveren

15 dec 2021
Om je premie in 2022 te behouden, moet je deelnameverklaring uiterlijk op 15 december worden ingediend via het e-loket. Het premiebedrag verschilt jaarlijks en is afhankelijk van het aantal premiegerechtigde zoogkoeien. De premie wordt automatisch berekend via je Sanitelgegevens.