Aangifte personenbelasting

De uiterste indieningsdatum van de aangifte in de personenbelasting is vrijdag 10 december. Wie met een mandataris werkt, heeft tijd tot en met dinsdag 11 januari.

Ondanks het feit dat niemand dit jaar een bruine envelop van de fiscus heeft gekregen moet er toch een aangifte van de personenbelasting gebeuren.

De uiterste indieningsdatum van de aangifte in de personenbelasting van de 'forfaitaire belastingplichtigen' is vrijdag 10 december 2021, zowel voor de papieren versie als voor de online aangifte via MyMinfin (Tax-on-web).

De mandatarissen van landbouwers beschikken automatisch over een bijkomende termijn tot en met dinsdag 11 januari 2022 voor het indienen van een elektronische aangifte via MyMinfin (Tax-on-web)

Vergeet dus niet tijdig een afspraak te maken als je hulp of informatie nodig hebt om je aangifte correct en tijdig te doen want een laattijdige aangifte kan aanleiding geven tot een boete.

10 dec 2021
De uiterste indieningsdatum van de aangifte in de personenbelasting is vrijdag 10 december. Wie met een mandataris werkt, heeft tijd tot en met dinsdag 11 januari.