Aanduiden derogatiepercelen

30 mei 2022
Dankzij derogatie kunnen bedrijven meer dierlijke mest opbrengen dan de maximale bemestingsnorm van 170 kg N/ha, weliswaar onder strikte voorwaarden. Dit kan enkel als je een deelnameaanvraag voor derogatie deed op uiterlijk 15 februari 2021.

Heb je vragen over deze deadline?

De consulenten dienstbetoon staan klaar om je te helpen.
Maak een afspraak en kom langs op één van de zitdagen. 

Zitdagen