Menu

Waterlandschap 2.0

Terug naar Actualiteit
Thema: 
Regio: 
De Westkustpolder is een openbaar bestuur dat instaat voor het integraal waterbeleid in de Westkust en wil inzetten op het watersysteem Veurne-ambacht.

De Westkustpolder is een openbaar bestuur dat instaat voor het integraal waterbeleid in de Westkust. Het polderbestuur brengt een coalitie met lokale besturen, landbouworganisaties, landschapsverenigingen en partners uit het waterbeheer op de been om in te zetten op het watersysteem Veurne-ambacht. De polder wenst hiermee in te zetten op de gevolgen van wateroverlast bij natte en droge weersomstandigheden. De voorbije jaren wordt de polder vooral geconfronteerd met een droogteproblematiek, waarbij onvoldoende water beschikbaar is voor de watergebruikers en verzilting en verdroging van het watersysteem optreedt. De voorspellingen wijzen uit dat de regio in de toekomst met meer en zwaardere droogteperiodes te kampen krijgt.

Op basis van een gedetailleerde grond- en oppervlaktewaterstudie zal een kosten-batenanalyse worden opgemaakt voor een aantal scenario’s. Een grotere beschikbare waterhoeveelheid in de regio wordt beoogd zonder hierbij risico op natte voeten te lopen. Hiertoe wordt ingezet op waterrobuustheid en een verbeterde en ge├»ntegreerde peilsturing met nieuwe constructies en een optimalisatie van bestaande stuwen en grachten. Bij de aanpassingen wordt onderzocht hoe de beleving van het polderlandschap kan verbeteren en welke vooruitgang van het ecosysteem kan worden bereikt.

Op die manier wenst het polderbestuur de watervoorziening in de toekomst te kunnen garanderen zonder nadelig effect voor de bedrijfsvoering van tuin en landbouw. Het project wordt eind juli ingediend bij VLM en dankt de Boerenbond alvast voor het engagement in dit dossier.

Bron: Westkustpolder

Meer informatie

Thema: 
Regio: