sdf

Projecten in kader van SALKturbo

De SALKturbo-taskforce zette vorige week het licht op groen voor acht nieuwe projecten. Daarmee staat de teller nu op 82 projecten, goed voor een investeringsvolume van meer dan 232 miljoen euro.


SALKturbo


Het economisch toekomstplan SALKturbo (SALK = Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat) heeft als doel om tussen 2018 en 2028 de Limburgse economie stevig aan te pakken op vier belangrijke fronten: competitiviteit, digitalisering, duurzaamheid en inclusiviteit. Ook de Limburgse land- en tuinbouwsector in Limburg komt hierbij aan bod.


AgriSlim


Het AgriSLim-project heeft als doel om de installatie van zonnepanelen boven gewassen te demonstreren op een schaal groter dan 1 MWp aan de hand van state-of-the-arttechnieken en kennis. Dit demoproject wil helpen bij het optimaliseren van agri-pv opstellingen voor de regio. Drie verschillende kennisinstellingen in Limburg werken hiervoor samen. PCFruit en KULeuven (groep Plantenfysiologie) leveren de relevante expertise voor het bestuderen van de impact op de gewassen. KULeuven (ESAT) en UHasselt (imo-imomec) hebben binnen EnergyVille in Genk de relevante kennis en ervaring met pv-projecten om de installatie te realiseren en in de toekomst verder te ontwikkelen. Wilderhof heeft de nodige velden en gewassen om een geschikte locatie te vinden voor dit project. De initiatiefnemers hopen met dit project aan te tonen dat er een duidelijke win-winsituatie is voor de energie- en de landbouwsector. Agri-pv demonstreren boven fruit (pit- en zachtfruit) kan tevens de landbouwsector in transitie brengen op vlak van duurzaamheid, en bijkomstige financiële inkomenszekerheid bieden voor de fruitbedrijven.


Klimaatbestendige landbouw in Limburg


In Limburg kan en willen de land- en tuinbouwsector en aanverwante sectoren hun impact op het milieu aanzienlijk beperken of hun methoden en producten aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Dit vereist enerzijds langetermijnonderzoek op het raakvlak tussen ecologie en landbouw, maar anderzijds ook snelle onderzoeksexperimenten waarbij het klimaat op een zeer realistische schaal wordt gemanipuleerd en geïntegreerde beoordelingen worden gemaakt van de reacties van ecosystemen op klimaat- en andere milieuveranderingen. Met het nu goedgekeurde project wil men urgente vragen over aanpassings- en beheerstechnieken in het kader van het wijzigende klimaat en omgevingsomstandigheden beantwoorden. Hiervoor zijn goed gerichte kortetermijnexperimenten nodig. De Ecotron RAU zal bestaan uit twaalf klimaatonafhankelijke experimentele kamers waar (landbouw)ecosysteemeenheden kunnen worden onderworpen aan experimentele behandelingen van enkele weken tot enkele maanden.  De nieuwe Rapid Assessment Units (RAU) komen fysiek in hetzelfde gebouw als de Long Term Research Units (Ecotron): aan het Field Research Centre@UHasselt in het Nationaal Park Hoge Kempen.
Bij het uitwerken van dit voorstel hebben reeds verschillende partijen (Agropolis, PCFruit, UHasselt, PIBO Campus) bevestigd de handen in elkaar te willen slaan in een Limburg Duurzaam Landbouw Ecosysteem samen met Inagro, ILVO en Boerenbond. Zij zullen vragen en/of opportuniteiten voor de Limburgse land- en tuinbouw inventariseren en uitwerken, om zo als een hefboom de Limburgse landbouw een duurzame toekomst in te loodsen.